Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно практического применения налогового законодательства

Относительно практического применения налогового законодательства   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.04.2014 р. N 6237/5/99-99-19-03-02-16
   

   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення щодо практичного застосування податкового законодавства та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Статтею 127 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати.
   
   Відповідно до пункту 127.1 статті 127 Кодексу ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
   
   Ті ж дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
   
   Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
   
   Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, і обов'язок з погашення такого податкового боргу покладаються на осіб, визначених Кодексом, у тому числі на податкового агента. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від обов'язків погашення такої суми податкових зобов'язань або податкового боргу, крім випадків, встановлених розділом IV Кодексу.
   
   Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунку даного податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 Кодексу, і виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Кодексу.
   
   Щодо терміну користування нематеріальними активами необхідно зазначити таке.
   
   Відповідно до підпункту 145.1.2 пункту 145.1 статті 145 Кодексу нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).
   
   Згідно з підпунктом 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Кодексу термін дії права користування нематеріальним активом визначається відповідно до правовстановлюючого документа, при цьому слід враховувати мінімально допустимі строки дії права користування, визначені цим підпунктом для нематеріальних активів груп 4 і 5. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа термін дії права користування нематеріальним активом не встановлений, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох і більше 10 років безперервної експлуатації.
   
   Такий порядок визначення терміну дії права використання нематеріального активу в разі відсутності такого терміну в правовстановлюючому документі застосовується з 01.01.2014 р. Відповідні зміни були внесені Законом України від 24 жовтня 2013 року N 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень".
   
   З урахуванням зазначеного, якщо термін дії права користування нематеріальними активами в правовстановлюючих документах не передбачений, а визначений платником самостійно, то встановлення терміну корисного користування, який не повинен бути менше двох і більше 10 років безперервної експлуатації, з урахуванням дати введення в експлуатацію, стосується тих нематеріальних активів, які введені в експлуатацію починаючи з 01.01.2014 р.
   
   Перший заступник Міністра
І. Білоус

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам