Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения специального режима налогообложения НДС и фиксированного сельскохозяйственного налога

Относительно применения специального режима налогообложения НДС и фиксированного сельскохозяйственного налога   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.04.2013 р. N 1170/6/99-99-19-04-02-15

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення <...> щодо застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та фіксованого сільськогосподарського податку і повідомляє.
   
   Правила застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства визначаються статтею 209 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Пунктом 209.1 ст. 209 розділу V Кодексу визначено, що резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у п. 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.
   
   Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (п. 209.6 ст. 209 Кодексу).
   
   Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.
   
   Давальницькі операції суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість мають відповідати пп. 209.15.5 п. 209.15 ст. 209 Кодексу, а саме: виробництво продукції на давальницьких умовах із сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником (власником) - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та прийняття останнім для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну штату без отримання права власності на таку продукцію.
   
   Операції з постачання суб'єктом спеціального режиму оподаткування сільськогосподарської продукції власного виробництва відображаються в податковій декларації з позначкою "0121"/"0122"/"0123", яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.
   
   Як зазначено у зверненні <...>, платник виробляє насіннєвий матеріал "батьківські лінії", який в подальшому використовується для виробництва гібридів першого покоління "F-1", в тому числі на давальницьких умовах.
   
   Враховуючи особливості застосування спеціального режиму оподаткування в сільськогосподарській галузі, операції з постачання як насіннєвого матеріалу "батьківські лінії", так і гібридів першого покоління "F-1", в тому числі і тих, які виготовлені на давальницьких умовах, підлягатимуть відображенню в податковій декларації з податку на додану вартість з позначкою "0121" при виконанні таких умов:
   
   - сировина - у даному випадку це насіння "батьківських ліній" - має бути вирощена на власній або орендованій земельній ділянці безпосередньо суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;
   
   - право власності на давальницьку сировину - насіння "батьківських ліній" - не повинно переходити до переробника, який надає послуги в межах договору по операціях з давальницькою сировиною;
   
   - насіннєвий матеріал "батьківські лінії" та гібриди першого покоління "F-1" відносяться до сільськогосподарської продукції, зазначеної у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД.
   
   Податковий кредит сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування формується за рахунок виробничих факторів, визначених пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Кодексу. Таким чином, витрати, понесені підприємством на виробництво як насіннєвого матеріалу "батьківські лінії", так і гібридів першого покоління "F-1", в тому числі і тих, які виготовлені на давальницьких умовах, підлягають включенню до складу податкового кредиту в податковій декларації з податку на додану вартість з позначкою "0121".
   
   Щодо особливостей обліку таких операцій з фіксованого сільськогосподарського податку повідомляємо таке.
   
   Відповідно до пп. 308.4 ст. 308 Кодексу дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) включає доходи, зокрема, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.
   
   Таким чином, у разі дотримання умов для договорів про давальницьку переробку, "F-1" може бути визнане як сільськогосподарська продукція і може брати участь у розрахунку питомої ваги реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва для цілей справляння фіксованого сільськогосподарського податку.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам