Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно сроков представления заявления с жалобой на поставщика

Относительно сроков представления заявления с жалобой на поставщика   

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.06.2013 р. N 1418/10/06-406


   
   Компанії "Дінай"
   а/с 42, м. Київ, 03142
   ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
   
   

Щодо строків подання заяви зі скаргою на постачальника


   
   Головне управління Міндоходів у м. Києві розглянуло ваш лист від 04.06.2013 р. N 39 і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до п. 198.2 ст. 198 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
   
   дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
   
   дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
   
   Згідно із п. 201.10 ст. 201 р. V ПКУ податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
   
   При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
   
   Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами та доповненнями, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
   
   Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.
   
   Враховуючи наведене, сума ПДВ, вказана у податковій накладній, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі у місяці, наступному за місяцем її виписки (але не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту їх виписки), відображається у складі податкового кредиту платника податку - покупця товарів/послуг у звітному періоді виписки такої податкової накладної.
   
   Тому, у разі порушення платником податку - продавцем товарів/послуг порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, платник податку - покупець таких товарів/послуг має право додати заяву із скаргою на постачальника до податкової декларації за звітний податковий період, у якому складено таку податкову накладну.
   
   Аналогічне роз'яснення з даного питання розміщено на WEB-порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua) у банері "Єдина база податкових знань" (категорія 101 "Податок на додану вартість" підкатегорія 101.20).
   
   Одночасно Головне управління Міндоходів у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників податків, в яких надаються, зокрема, і консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу. У разі виникнення додаткових питань Головне управління Міндоходів у м. Києві пропонує вам звернутись безпосередньо до податкового органу за місцем вашої державної реєстрації.
   
   
   Заступник начальника
   
О. В. Онищенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам