Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно термина "налоговая отдача"

Относительно термина "налоговая отдача"   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.05.2013 р. N 1678/А/99-99-19-01-01-14


   
   Відповідно до листа Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України від 20.05.2013 р. N 04-30/10-544 Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист і в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відзначаємо, що Податковий кодекс України (далі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків і зборів, що стягуються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Главою 8 Кодексу врегульовано порядок проведення перевірок платників податків органами державної податкової служби. Зокрема, органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки (пункт 75.1 статті 75 Кодексу).
   
   Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Кодексу документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. У план-графік проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
   
   Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
   
   Згідно з підпунктом 14.1.221 пункту 14.1 статті 14 Кодексу ризик - це ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
   
   При цьому Кодекс не оперує терміном "податкова віддача".
   
   У той же час зазначаємо, що термін "податкова віддача" раніше вживався в наказі Державної податкової адміністрації України від 23 серпня 2011 року N 495, яким було затверджено Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання. Положення зазначених Методичних рекомендацій містили формулу, за якою визначається податкова віддача з податку на прибуток підприємств, як один з критеріїв відбору суб'єктів господарювання до включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.
   
   Однак на сьогоднішній день названий наказ є скасованим. На даний момент законодавчі акті з питань оподаткування не містять формулу розрахунку та визначення терміна "податкова віддача".
   
   Заступник Міністра
   А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам