Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уплаты арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности в случае принятия органом местного самоуправления решения о ее изменении

Относительно уплаты арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности в случае принятия органом местного самоуправления решения о ее изменении   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.09.2013 р. N 12217/6/99-95-25-50-09-15-01
   

   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <....> щодо сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про її зміну і повідомляє таке.
   
   Відповідно до пп. 14.1.147 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
   
   Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (п. 288.1 ст. 288 Кодексу).
   
   Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем (п. 288.4 ст. 288 Кодексу).
   
   Згідно зі ст. 93 Земельного кодексу України (далі - Земельний кодекс) право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.
   
   Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється, зокрема, на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними ст. 122 Земельного кодексу, шляхом укладення договору оренди земельної ділянки (ст. 124 Земельного кодексу).
   
   Право користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (ст. 126 Земельного кодексу).
   
   Статтею 13 Закону України від 06 жовтня 1998 року N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон) визначено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
   
   Однією із істотних умов договору оренди землі, передбачених ст. 15 Закону, є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.
   
   Водночас розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою:
   
   для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII Кодексу;
   
   для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється розділом XIII Кодексу (пп. 288.5.1 ст. 288 Кодексу).
   
   Згідно з п. 13 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. N 220, розмір орендної плати переглядається, зокрема, у разі зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, та в інших випадках, передбачених законом.
   
   Відповідно до ст. 30 Закону зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
   
   Отже, якщо рішенням місцевої ради змінено умови договору оренди землі (змінена площа, розмір орендної плати) та зобов'язано внести зміни до договору оренди земельної ділянки державної і комунальної власності (або переукласти договір оренди), то після внесення таких змін до договору оренди землі суб'єкт господарювання буде сплачувати орендну плату за земельні ділянки згідно з новими умовами - з моменту внесення змін до договору оренди (переукладання договору оренди).
   
    Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам