Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно уплаты ЕСВ и заполнения листка нетрудоспособности

Относительно уплаты ЕСВ и заполнения листка нетрудоспособности   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.04.2014 р. N 832/0/26-15-17-03-14
   
   Щодо сплати ЄСВ та заповнення листка непрацездатності
   
   <...>
   
   Головне управління Міндоходів у м. Києві на виконання завдання Міністерства доходів і зборів України <...> розглянуло <...> запит і в межах своєї компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-IV <...> (далі - Податковий кодекс) платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця.
   
   Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більше як до кінця поточного звітного року.
   
   Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами доходів і зборів на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу).
   
   Одночасно згідно із п. 295.6 ст. 295 Податкового кодексу суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого п. 295.1 і п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
   
   Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом.
   
   Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу).
   
   Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу). При цьому у Податковому кодексі не міститься норми щодо необхідності завірення копії листка (листків) непрацездатності податковим органом, нотаріусом, іншими уповноваженими законом особами чи органами.
   
   Тобто якщо платник єдиного податку другої групи, який не використовує працю найманих осіб, йде у відпустку, він може не сплачувати єдиний податок за час відпустки, але не більше ніж за один календарний місяць на рік за умови подання відповідної заяви до органу доходів і зборів.
   
   Також такий платник єдиного податку звільняється від сплати єдиного податку за період хвороби за умови подання таким платником відповідної заяви з доданням копії листка (листків) непрацездатності.
   
   Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами ПКУ не передбачено. Враховуючи вищевикладене, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендуємо подавати до органу доходів і зборів заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов'язковим додаванням копії листка непрацездатності подавати одразу після закінчення лікарняного.
   
   Наприклад, якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів та при цьому хвороба розпочалась до 20-го числа місяця та закінчилась у наступному місяці, то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний місяць (в якому почав хворіти), а за наступний календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм Податкового кодексу. Аналогічно відбувається звільнення від сплати єдиного податку на період відпустки, у разі якщо така відпустка починається в одному календарному місяці та закінчується в наступному.
   
   Аналогічні роз'яснення із зазначеного питання розміщені на офіційному WEB-порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua) в рубриці "Інформаційно-довідковий ресурс", категорія 107 "Єдиний податок для фізичних осіб".
   
   Щодо отримання платником єдиного податку другої групи попередньої оплати чи оплати за раніше надані послуги / продані товари в період відпустки або тимчасової втрати працездатності, то Податковим кодексом не передбачено будь-яких обмежень з даного питання. Одночасно такі доходи повинні бути відображені в книзі обліку доходів та, відповідно, в податковій декларації платника єдиного податку. Поряд із цим, якщо фактичний вид діяльності платника унеможливлює отримання ним коштів під час відпустки або хвороби (роздрібна торгівля, надання послуг тощо), то такий платник не може звільнятися від сплати єдиного податку в порядку п. 295.5 ст. 295 ПКУ, оскільки отримання коштів є підтвердженням фактичного здійснення зазначеної діяльності у період відпустки/хвороби.
   
   Щодо порядку заповнення листка непрацездатності, зокрема поля "Місце роботи".
   
   Порядок заповнення листка непрацездатності визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - ФСС НВ) від 3 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406 (далі - Інструкція).
   
   Бланк листка непрацездатності складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік листка непрацездатності.
   
   Корінець - це відривна частина, яку заповнює лікуючий лікар або молодший медичний працівник з медичною освітою і підписує хворий. Після заповнення корінець залишається в закладі охорони здоров'я.
   
   Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником з медичною освітою. Зворотний бік бланка листка непрацездатності заповнюється за місцем роботи застрахованої особи. Записи в листку непрацездатності здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.
   
   Зворотний бік листка непрацездатності заповнюється відповідальними особами за місцем основної роботи.
   
   Відповідно до п. 3.1 Інструкції на лицьовому боці листка непрацездатності підкреслюється слово "первинний" або "продовження" із зазначенням номера та серії попереднього листка непрацездатності у разі його продовження. Чітко вказуються: назва і місцезнаходження закладу охорони здоров'я (повністю), що підтверджуються штампом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності"; дата видачі листка непрацездатності (цифрою вказується: число, після чого літерами - назва місяця, цифрою вказується рік), прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать (підкреслюється); місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).
   
   Пунктом 2.2 Інструкції визначено, що паспортна частина листка непрацездатності (прізвище непрацездатного, ім'я та по батькові, вік) заповнюється за даними документів, місце роботи - зі слів непрацездатного.
   
   Враховуючи вищевикладене, лікуючий лікар або молодший медичний працівник, який заповнює листок непрацездатності, у полі "Місце роботи" вказує прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та місце здійснення його діяльності.
   
   Заступник начальника
   
О. Онищенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам