Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно вопроса привлечения к административной ответственности, по заполнению ф. N 20-ОПП (без привязки к Справочнику) и сроков представления указанной формы

Относительно вопроса привлечения к административной ответственности, по заполнению ф. N 20-ОПП (без привязки к Справочнику) и сроков представления указанной формы   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.12.2013 р. N 18025/6/99-99-15-01-05-15

   
   Міндоходів України розглянуло звернення щодо надання роз'яснень з окремих питань, зокрема стосовно питання про притягнення до адміністративної відповідальності, щодо заповнення ф. N 20-ОПП (без прив'язки до Довідника) та строків подання зазначеної форми і в межах компетенції повідомляє.
   
   Щодо того, чи належить бухгалтер (який не є головним бухгалтером підприємства) до посадових осіб підприємства під час вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності (зокрема, під час складання протоколу про адмінпорушення) органами Міністерства доходів і зборів, зазначаємо таке.
   
   Відповідно до підпункту 110.1 статті 110 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
   
   Статтею 111 Кодексу передбачено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна, кримінальна.
   
   Під поняттям "посадова особа" розуміється особлива категорія службовців державних і громадських органів, установ, організацій, підприємств, які займають постійно або тимчасово, за призначенням, вибором чи в іншому встановленому порядку передбачені штатним розписом посади і правомочні здійснювати юридично значимі дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин. Зміст і обсяг таких дій різні і визначаються займаною посадою (з практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції).
   
   Відповідно до статті 8 Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X (далі - КпАП) за порушення норм чинного законодавства з питань оподаткування положеннями статей 1631 - 1634 КпАП для посадових осіб підприємств, установ, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності передбачено адміністративну відповідальність у розмірах, встановлених цими статтями, та складається протокол про адміністративне правопорушення як на посадову особу, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів, так і на головного бухгалтера.
   
   При цьому якщо штатним розписом підприємства не передбачено посади головного бухгалтера, то протокол про адміністративне правопорушення складається на особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, складання і подання в установлені строки фінансової звітності.
   
   Щодо заповнення форми N 20-ОПП (без прив'язки до Довідника) та строків подання зазначеної форми.
   
   Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їхніх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування чи об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
   
   Об'єктами оподаткування та об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Кодексу.
   
   Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах доходів і зборів за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування й об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи доходів і зборів за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300 (далі - Порядок).
   
   Інформація про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подається у вигляді повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП (додаток 11 до Порядку).
   
   Повідомлення за формою N 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, до органу доходів і зборів за місцезнаходженням такого об'єкта.
   
   Відомості про об'єкти оподаткування платника податків, зокрема, в графі "Тип об'єкта оподаткування" цієї форми заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування.
   
   Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування, що використовується платниками податків при заповненні повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою N 20-ОПП оприлюднений на офіційному веб-порталі Міндоходів (www.minrd.gov.ua) в рубриці "Головна/Довідники/Тип об'єктів оподаткування".
   
   У разі відсутності типу об'єкта оподаткування у зазначеному Довіднику платник податків визначає його самостійно.
   
   Порядок надання інформації про зміни відомостей про об'єкт оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, визначено п. 8.5 розділу VIII Порядку. Зокрема, у разі зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, платник податків подає повідомлення за ф. N 20-ОПП з оновленою інформацією до органу доходів і зборів за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни.
   
   Відповідальність платників за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах передбачена за неподання у строки та у випадках, передбачених Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених Кодексом (стаття 117 Кодексу).
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам