Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно юридической силы первичного документа, составленного в электронном виде

Относительно юридической силы первичного документа, составленного в электронном виде   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.02.2014 р. № 1001/10/26-15-11-01-08
   
   Щодо юридичної сили первинного документа, який складений у електронному вигляді

   
   Головне управління Міндоходів у м. Києві розглянуло лист щодо юридичної сили первинного документа, який складений у електронному вигляді, і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до п. 135.2 ст. 135 та п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - Кодексу) доходи/витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів/здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.
   
   Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями, далі - Закон № 996) первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
   
   назву документа (форми);
   
   дату і місце складання;
   
   назву підприємства, від імені якого складено документ;
   
   зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
   
   посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
   
   особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
   
   Пунктом 2.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФ України від 24.05.95 р. № 88, встановлено, що первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
   
   Відповідно до ст. 5 Закону України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (із змінами та доповненнями, далі - Закон № 851) електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.
   
   Статтею 8 Закону № 851, якою визначено правовий статус електронного документа, передбачено, що юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму, та встановлено виключний перелік випадків, коли електронний документ не може бути застосований як оригінал.
   
   Згідно ст. 7 Закону № 851 оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.
   
   Відповідно до ст. 3 Закону України від 22.05.2003 р. № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" (із змінами та доповненнями, далі - Закон № 852) електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:
   
   електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
   
   під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
   
   особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.
   
   Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.
   
   Пунктом 6 ст. 9 Закону № 996 установлено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.
   
   Пунктом 85.4 статті 85 Кодексу установлено, що при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
   
   Крім того, п. 85.8 ст. 85 Кодексу встановлено, що посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
   
   Абзацом шостим ст. 7 Закону № 851 визначено, що копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.
   
   Порядок засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 680 (із змінами та доповненнями).
   
   Враховуючи вищезазначене, якщо первинний документ, зокрема, акт виконаних робіт оформлено відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону № 996 та законами щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, то такий створений в електронному вигляді документ буде мати юридичну силу.
   
   Одночасно ГУ Міндоходів у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників, в яких надаються, зокрема, і консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу. У разі виникнення додаткових питань, ГУ Міндоходів і зборів у м. Києві пропонує вам звернутись безпосередньо до державної податкової інспекції за місцем вашої державної реєстрації.
   
   Заступник начальника
О. В. Онищенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам