Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно запрета использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Относительно запрета использовать текущие счета физических лиц для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности   
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.11.2013 р. N 14985/10/29-12

   
   Спеціалізована державна податкова інспекція по обслуговуванню великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів на лист від 08.10.2013 р. N Э.Э.72.0.0.0/3-16059) повідомляє таке.
   
   Згідно з положенням п. 2 ст. 17 Закону України від 12.05.91 р. N 1023-XII "Про захист прав споживачів", зі змінами та доповненнями, споживач має право на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи обов'язкових для продавця (виконавця) форм (видів) розрахунків, встановлених законодавством України.
   
   Відповідно до п. 14.19 ст. 14 Закону України від 05.04.2001 р. N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2346), контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснює Державна податкова служба України.
   
   Пунктом 13.1 статті 13 Закону N 2346 встановлено, що порядок виконання операцій із застосуванням платіжних інструментів, у тому числі обмеження щодо цих операцій, визначаються законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
   
   Відповідно до п. 2.2 Положення про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.04.2010 р. N 223, зі змінами та доповненнями (далі - Положення N 223), емітент має право надавати фізичним особам, які не здійснюють підприємницької діяльності, особисті спеціальні платіжні засоби, а суб'єктам господарювання - корпоративні спеціальні платіжні засоби.
   
   Особистий спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний засіб, емітований на ім'я фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності (п. 1.4 Положення N 223).
   
   Одночасно п. 3.1 Положення N 223 передбачено, що користувачі мають право використовувати спеціальні платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до режимів рахунків та умов договору з емітентом.
   
   Режим використання рахунків для вказаної категорії осіб передбачено Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою НБУ від 12.11.2003 р. N 492, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція N 492).
   
   Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування, або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
   
   Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб (п. 1.3 Інструкції N 492).
   
   Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором (п. 1.7 Інструкції N 492).
   
   Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.7 Інструкції N 492).
   
   За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.8 Інструкції N 492).
   
   Відповідно до п. 10.1 Положення N 223 еквайр та емітент зобов'язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів таких переказів і вживати заходів щодо запобігання або припинення здійснення зазначених переказів.
   
   Моніторинг має здійснюватися постійно за параметрами, установленими правилами платіжної системи.
   
   Згідно з ст. 63 Закону України від 07.12.2000 р. N 2121-III "Про банки та банківську діяльність", зі змінами та доповненнями, банки зобов'язані розробляти, впроваджувати та постійно поновлювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
   
   Враховуючи вищенаведене, у зв'язку з існуванням прямої заборони на використання поточних рахунків фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, банкам доцільно виявляти клієнтів, які здійснюють вказані операції, та пропонувати їм відкривати рахунки для здійснення підприємницької діяльності.
   
   Заступник начальника
Л. Лук'янова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам