Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении информации по вопросам контрольной деятельности государственных органов

О предоставлении информации по вопросам контрольной деятельности государственных органов   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.04.2011 р. № 3602-25/172
   
   Щодо надання інформації з питань контрольної діяльності державних органів

   Мінекономіки розглянуло <…> лист <…> стосовно надання інформації з питань контрольної діяльності державних органів, зокрема податкових, і повідомляє.
   
   Відповідно до абзацу другого статті 81 Податкового кодексу України "непред'явлення платнику податків... направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки".
   
   Абзацом третім цієї статті визначено, що "відмова платника податків... від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці другому цього пункту, не дозволяється".
   
   Водночас, Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
   
   Відповідно до пункту 5 статті 7 цього Закону "перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення).
   
   Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.
   
   Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цією статтею".
   
   Разом з тим, згідно статті 2 зазначеного Закону його дія не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю за дотриманням бюджетного та податкового законодавства.
   
   Тобто, на думку Мінекономіки, згідно діючого законодавства при проведенні перевірок податковими органами підставою для недопущення посадових осіб цих органів до проведення перевірки є непред'явлення направлення на проведення перевірки, або пред'явлення направлення, оформленого неналежним чином. При проведенні перевірок іншими органами державного нагляду (контролю) окрім зазначених підстав визначено також непред'явлення службового посвідчення та копії направлення.
   
   Стосовно виконання Мінекономіки функцій Держкомпідприємництва зазначаємо, що утворення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, передбачене Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", відбувається шляхом реорганізації Міністерства економіки України. На новоутворене Міністерство покладено, зокрема, функції у сфері реалізації державної регуляторної політики.
   
   Відповідно до пункту 1 статті 7 зазначеного Указу Президента України Кабінету Міністрів України необхідно до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади забезпечувати належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються.
   
   Необхідними умовами початку здійснення новоутвореним Міністерством економічного розвитку і торгівлі своїх функцій і повноважень є, зокрема, його реєстрація як юридичної особи, затвердження положення, структури та штатного розпису його апарату, кошторису, а також заповнення відповідних вакансій.
   
   Таким чином, моментом припинення виконання Держкомпідприємництвом покладених на нього завдань буде завершення виконання заходів, спрямованих на забезпечення можливості реалізації новоутвореними центральними органами виконавчої влади, зокрема Міністерством економічного розвитку і торгівлі, повноважень Держкомпідприємництва.
   
   Отже, на сьогодні, відповідно до Положення про Держкомпідприємництво, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року № 667, Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим центральним органом, зокрема, з питань державної регуляторної політики і продовжує виконувати свої функції у повному обсязі.
   
   Крім того, відповідно до положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1837, головним органом в системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної податкової політики є Мінфін. Тому саме до повноважень Мінфіну належать питання податкового законодавства.
   
   Ураховуючи зазначене, Мінекономіки направило копії <…> листа до Держкомпідприємництва та Мінфіну для розгляду і надання відповіді у встановленому законодавством порядку.
   
   Заступник Міністра
   економіки України
О. А. Сухомлин

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6171 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам