Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О форме книги жалоб и предложений

О форме книги жалоб и предложений   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.06.2014 р. № 3622-08/20838-03
   
   Щодо форми книги скарг та пропозицій

   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва <…> щодо форми книги скарг та пропозицій та в межах компетенції повідомляє.
   
   Пунктом 4.9 Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 № 28, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 17.01.2012 № 49/20362, передбачено, що з метою вдосконалення взаємодії державних адміністраторів з регіональними, місцевими дозвільними органами у дозвільному центрі забезпечується ведення книги скарг та пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.
   
   На сьогоднішній день нормативно-правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності, форма та порядок ведення книги скарг та пропозицій не встановлена.
   
   Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закону) державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, яка організовує видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих і регіональних дозвільних органів.
   
   Згідно із частиною десятою статті 5 Закону міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), обласні, Київська та Севастопольська міські, районні та районні в місті Києві державні адміністрації, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим утворюють дозвільні центри і здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру в державного адміністратора.
   
   Отже, діяльність дозвільних центрів будується на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності міським радам міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), обласним, Київській та Севастопольській міській, районним та районним в місті Києві державним адміністраціям, уповноваженому органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
   
   Відповідно до статті 13 Закону України "Про звернення громадян" визначено, що діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 затверджено Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі - Інструкція).
   
   Відповідно до пункту 1 Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі - організаціях) ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
   
   Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, визначається спеціальними нормативно-правовими актами.
   
   Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несуть керівники організацій.
   
   Згідно із пунктом 2 Інструкції усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, повинні прийматися та централізовано реєструватися у день їх надходження на реєстраційно-контрольних картах, придатних для оброблення персональними комп'ютерами, або в журналах.
   
   Враховуючи викладене, вважаємо, що форма книги скарг та пропозицій повинна бути визначена у відповідній Інструкції з діловодства.
   
   Заступник Міністра –
   керівник апарату
   
Р. Качур

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам