Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О некоторых вопросах деятельности государственного администратора

О некоторых вопросах деятельности государственного администратора   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.05.2012 р. № 3623-04/16943-08
   
   Щодо деяких питань діяльності державного адміністратора

   На звернення Артемівської районної державної адміністрації в Донецькій області <…> щодо деяких питань діяльності державного адміністратора Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, в межах своєї компетенції, повідомляється наступне.
   
   Щодо одержання документів дозвільного характеру суб'єктами господарювання, які знаходяться в стадії припинення підприємницької діяльності

   Частиною першою статті 51 Господарського кодексу України передбачено, що підприємницька діяльність припиняється: з власної ініціативи підприємця; у разі закінчення строку дії ліцензії; у разі припинення існування підприємця; на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
   
   Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
   
   Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
   
   Відповідно до статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі: прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності; смерті фізичної особи - підприємця; постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою; постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності; постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
   
   Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
   
   Так, підприємницька діяльність вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про її припинення, а тому з такого моменту суб'єкти господарювання втрачають підприємницьку правосуб'єктність, а отже и право провадити будь-яку господарську діяльність.
   
   Частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачено підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру, серед яких відсутня така підстава, як перебування суб'єкта господарювання в стадії припинення підприємницької діяльності.
   
   Враховуючи вищенаведене, суб'єкти господарювання можуть звернутися за одержанням документів дозвільного характеру та подавати декларації для реєстрації до моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про їх припинення.
   
   Разом з тим, слід зазначити, що згідно з частиною сьомою статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" підставами для анулювання документа дозвільного характеру є: звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру; припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
   
   Щодо переоформлення документів дозвільного характеру

   Відповідно до частини третьої статті 41 Закону у разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
   
   Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.
   
   Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.
   
   У разі, якщо суб'єкт господарювання звернувся за переоформленням документів дозвільного характеру пізніше встановленого Законом строку, державний адміністратор також приймає та передає регіональним, місцевим дозвільним органам заяву та пакет документів у встановленому Законом порядку.
   
   Слід зазначити, що перевірка наявності у суб'єктів господарювання відповідних документів дозвільного характеру та строків їх дії не належить до повноважень державного адміністратора.
   
   Директор департаменту
   державної регуляторної політики
   та розвитку підприємництва
Г. М. Яцишина

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам