Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О необходимости регистрации в журнале учета / регистрации заявлений и документов о продлении срока действия разрешения на специальное водопользование и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами и возобновления договора аренды земельного участка

О необходимости регистрации в журнале учета / регистрации заявлений и документов о продлении срока действия разрешения на специальное водопользование и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами и возобновления договора аренды земельного участка   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.03.2012 р. № 3623-04/10198-08
   
   Щодо необхідності реєстрації в журналі обліку/реєстрації заяв та документів про подовження терміну дії дозволу на спеціальне водокористування і нормативи гранично допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотними водами та поновлення договору оренди земельної ділянки

   На звернення виконавчого комітету Вугледарської міської ради Донецької області <…> щодо необхідності реєстрації в журналі обліку/реєстрації заяв та документів про подовження терміну дії дозволу на спеціальне водокористування і нормативи гранично допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотними водами та поновлення договору оренди земельної ділянки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в межах своєї компетенції, повідомляє наступне.
   
   Щодо дозволу на спеціальне водокористування і нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин із зворотними водами
   
   Статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) передбачено, що документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
   
   Дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.
   
   Частиною першою статті 49 Водного кодексу України передбачено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.
   
   Пунктом 6 Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 321, передбачено, що у разі коли умови спеціального водокористування залишаються незмінними, за клопотанням водокористувача термін спеціального водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом, що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.
   
   У розумінні вказаного Закону про дозвільну систему дозвіл на спеціальне водокористування є документом дозвільного характеру.
   
   Отже, процедура продовження дозволу на спеціальне водокористування носить дозвільний характер та відноситься до дозвільної (погоджувальної) процедури.
   
   Статтею 4 Закону передбачено, що видача документів дозвільного характеру регіональними та місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності.
   
   Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.
   
   Згідно частини 4 статті 7 Закону про дозвільну систему передбачено, що державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.
   
   Пунктом 3.5 Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за № 49/20362, передбачено, що державний адміністратор здійснює реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору, та формує дозвільну справу.
   
   Враховуючи викладене, заява та документи для продовження дозволу на спеціальне водокористування підлягають реєстрації у вказаному журналі обліку/реєстрації.
   
   Щодо поновлення договору оренди земельної ділянки
   
   Частиною першою статті 33 Закону України "Про оренду землі" (далі - Закон про оренду землі) передбачено, що по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі).
   
   Згідно зі статтею 13 Закону про оренду землі договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
   
   У розумінні Закону про дозвільну систему договір оренди земельної ділянки (його поновлення) не є документом дозвільного характеру, а тому процедура його поновлення не потребує проходження через дозвільний центр.
   
   Разом з тим, до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 № 3392, включено рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності (п. 114), який, у розумінні Закону про дозвільну систему, є документом дозвільного характеру та його видача повинна здійснюватися через дозвільний центр.
   
   Директор департаменту
   державної регуляторної політики
   та розвитку підприємництва
Г. М. Яцишина

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам