Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснения по некоторым вопросам, регулируемым Порядком выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1107

О предоставлении разъяснения по некоторым вопросам, регулируемым Порядком выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2011 № 1107   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.12.2011 р. № 4602-29/544
   
   Щодо надання роз'яснення з деяких питань, що регулюються Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107

   Міністерство розглянуло запит Всеукраїнського журналу "Все про охорону праці" щодо надання роз'яснення з деяких питань, що регулюються Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (далі - Порядок), і в межах компетенції повідомляє.
   
   Щодо дій дозвільного органу у разі подачі суб'єктом господарювання декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, в якій зазначено, що договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладено.
   
   Абзацом четвертим пункту 3 Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 № 340) (далі - Порядок повідомлення), передбачається, що форма декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, з питань охорони праці та промислової безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідно МНС і Держгірпромнагляду та погодженням з Держкомпідприємництвом.
   
   Згідно з формою декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, що наведена в додатку до Порядку повідомлення, передбачається інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності), тобто обов'язковість наявності такого договору не передбачена.
   
   Пунктом 21 Порядку передбачено, що виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначене у додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
   
   Формою декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наведеною в додатку 8 до Порядку, передбачено інформацію про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, тобто передбачено обов'язковість наявності такого договору.
   
   Абзацами першим, третім, четвертим пункту 6 Порядку повідомлення передбачено, що дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.
   
   У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації дозвільний орган письмово або посадова особа дозвільного органу особисто звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.
   
   Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідного дозвільного органу. <...>
   
   Заступник Міністра економічного
   розвитку і торгівлі України –
   керівник апарату
В. П. Павленко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам