Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении законодательства в сфере государственных закупок

О применении законодательства в сфере государственных закупок   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.08.2015 р. № 3302-05/25709-06
   
   Щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель

   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист <…> щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
   
   Закон України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
   
   1. Згідно з частиною другою статті 30 Закону замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.
   
   Таким чином, прийняття рішення про визнання торгів такими, що не відбулися є правом замовника.
   
   Відповідно до абзацу третього частини другої статті 31 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.
   
   Випадки зміни умов договору про закупівлю передбачені в частині п'ятій статті 40 Закону. Згідно з пунктом 1 частини п'ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання, крім випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
   
   Так, якщо ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником для фінансування закупівлі, замовник може передбачити в договорі про закупівлю умови щодо взяття грошових зобов'язань виключно в межах асигнувань, встановлених кошторисом відповідного розпорядника. При цьому відповідно до статті 40 Закону загальна сума договору повинна зазначатись відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів. Але в договорі повинно бути передбачено, що грошові зобов'язання на суму перевищення виникають у замовника за наявності відповідного фінансування на таку закупівлю. Необхідно зазначити, що встановлення таких умов в договорі про закупівлю не повинно суперечити вимогам документації конкурсних торгів та умовам акцептованої пропозиції конкурсних торгів.
   
   2. Визначення поняття "документація конкурсних торгів" наведено у пункті 5 частини першої статті 1 Закону.
   
   Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.
   
   У свою чергу, форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим статтею 17 Закону, не визначена Законом.
   
   Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам, замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства.
   
   Ураховуючи викладене, якщо замовником у документації конкурсних торгів визначено спосіб документального підтвердження відповідності учасника вимогам, передбаченим статтею 17 Закону, та визначено уповноважений орган на видачу відповідного документа, учасник при підготовці пропозиції конкурсних торгів керується вимогами, встановленими у документації конкурсних торгів, так як пропозиція конкурсних торгів подається замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону.
   
   При цьому замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів за наявності підстав передбачених частиною першою статті 29 Закону.
   
   Водночас замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів (частина друга статті 23 Закону).
   
   Таким чином, якщо внесеними замовником змінами до документації конкурсних торгів передбачено, що у разі перенесення строків подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів документи, надані учасником в складі пропозиції конкурсних торгів повинні бути дійсними на перенесену дату розкриття пропозиції конкурсних торгів, то учасник повинен надати саме такі документи.
   
   При цьому, у разі якщо така вимога в документації конкурсних торгів відсутня, учасники подають підтверджуючі документи, дійсні на момент дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, зазначеної в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.
   
   Одночасно зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.
   
   Принагідно інформуємо, що наразі створено Базу Знань (help.vdz.ua), яка містить додаткову інформацію щодо здійснення закупівель, зокрема, покрокові інструкції із посиланням на нормативно-правові акти, коментарі до діючого законодавства, інформацію про навчальні заходи (курси), обговорення законопроектів, та можливість інтерактивного спілкування із отриманням відповідей на питання, які виникають на практиці під час застосування законодавства.
   
   
   Директор департаменту
    регулювання державних закупівель
   
О.Стародубцев

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам