Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О стоимости закупки с НДС, проверки Казначейством и о демонстрации содержания предложений участников

О стоимости закупки с НДС, проверки Казначейством и о демонстрации содержания предложений участников   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.12.2015 р. № 3302-05/40276-07
   
   Щодо вартості закупівлі з ПДВ, перевірки Казначейством та демонстрацію змісту пропозицій учасників

   
   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на депутатське звернення народного депутата України Геращенка А. Ю. <…> розглянуло лист Харківської міської профспілки "Прогресивна молодь" <…> щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
   
   Закон України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
   
   Щодо питання І
   
   Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень (абзац перший частини першої статті 2 Закону).
   
   При цьому Закон встановлює вартість закупівлі товарів, робіт і послуг в цілому, тобто вартістю закупівлі є сума з урахуванням податків та обов'язкових платежів, яку фактично планує витратити замовник.
   
   Щодо питання 2
   
   Згідно з частиною третьою статті 7 Закону, зокрема Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю. Перевірка наявності документів (крім оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів), визначених в абзаці другому цієї частини, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, шляхом перегляду документів, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу.
   
   Так, перелік предметів перевірки Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів до здійснення оплати за договорами про закупівлю, передбачених частиною третьою статті 7 Закону, є вичерпним.
   
   Щодо питання З
   
   Відповідно до частини третьої статті 27 Закону, зокрема під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить Інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.
   
   Таким чином, Закон містить обов'язок замовника виключно продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів на вимогу суб'єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону. Водночас Законом не передбачено можливості ознайомлення учасниками з пропозиціями конкурсних торгів один одного під час розкриття пропозицій конкурсних торгів.
   
   Щодо питання 4
   
   Згідно з частиною четвертою статті 10 Закону оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі у строки, встановлені в частині першій цієї статті, обов'язково додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для робіт - 5 мільйонам 150 тисячам євро.
   
   Розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель здійснюється відповідно до порядку, затвердженому наказом Мінекономрозвитку від 25.06.2014 № 743 "Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель".
   
   Разом з тим Законом не передбачено здійснення контролю за зрозумілістю інформації, поданої англійською мовою.
   
   При цьому відповідно до частини першої статті 10 Закону, зокрема відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.
   
   Щодо питання 5
   
   Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
   
   Згідно з частиною першою статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме, зокрема протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій.
   
   Відповідно до частини другої статті 10 Закону інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.
   
   Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Таким чином, правоохоронні органи здійснюють свою діяльність на підставі, в межах повноважень тау спосіб, що передбачені законодавством України.
   
   Разом з тим, виходячи зі змісту частини четвертої статті 7 Закону контроль у сфері державних закупівель здійснюють Рахункова палата, Ангимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.
   
   Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.
   
   Принагідно інформуємо, що наразі створено Базу Знань (help.vdz.ua), яка містить додаткову інформацію щодо здійснення закупівель, зокрема, покрокові інструкції із посиланням на нормативно-правові акти, коментарі до діючого законодавства, інформацію про навчальні заходи (курси), обговорення законопроектів, та можливість інтерактивного спілкування із отриманням відповідей на питання, які виникають на практиці під час застосування законодавства.
   
   
   Заступник директора департаменту
   регулювання державних закупівель
Лілія Дудник

   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам