Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О выдаче карантинных и ветеринарных документов за пределами разрешительных центров

О выдаче карантинных и ветеринарных документов за пределами разрешительных центров   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.06.2012 р. № 3623-04/23695-12
   
   Щодо видачі карантинних та ветеринарних документів поза межами дозвільних центрів

   Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розглянуто звернення ТОВ СП "НІБУЛОН" <…> щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з видачею карантинних та ветеринарних документів, шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів та повідомляється наступне.
   
   З 17.06.2012 набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" № 4782-VI, яким, зокрема внесено зміни до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему), відповідно до яких видача дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн, карантинних дозволів (на імпорт або транзит), міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарних свідоцтв форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України, ветеринарних свідоцтв (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, карантинних сертифікатів, сертифікатів щодо відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, фітосанітарних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів на реекспорт здійснюється відповідно до Закону про дозвільну систему з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин".
   
   Так, відповідно до норм статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" право видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, ветеринарних карток та/або ветеринарно-санітарних паспортів на тварин надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини.
   
   Порядок видачі ветеринарних документів установлюється Державним департаментом ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
   
   Пунктом 2.1 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 13.04.2009 № 85 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 519/16535), визначено, що розгляд питання про видачу ветеринарного документа здійснюється за ініціативою заявника або уповноваженої ним особи.
   
   З цією метою державним інспекторам ветеринарної медицини або уповноваженим чи ліцензованим лікарям ветеринарної медицини подаються документи, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан товару і благополуччя місцевості його походження (ветеринарні документи, експертні висновки державних лабораторій ветеринарної медицини).
   
   Згідно зі статтями 29, 46 Закону України "Про карантин рослин" карантинний сертифікат видається державним інспектором з карантину рослин не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання територією України на підставі проведених фітосанітарних процедур.
   
   Порядок оформлення карантинних сертифікатів визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт видається державним інспектором з карантину рослин не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання на підставі проведених фітосанітарних процедур.
   
   Порядок оформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт визначається Кабінетом Міністрів України.
   
   Пунктами 21, 26, 27 Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 705, визначено, що для отримання карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт відповідному органу Держветфітослужби подається:
   
   заява за формою, встановленою Мінагрополітики;
   
   документ, що підтверджує внесення плати за видачу карантинного сертифіката, фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт.
   
   Державний фітосанітарний інспектор протягом п'яти календарних днів після надходження зазначених документів проводить фітосанітарні процедури та видає заявнику або уповноваженій ним особі карантинний сертифікат, фітосанітарний сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на реекспорт або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі.
   
   Відповідно до статей 11, 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" видача сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюється на платній основі спеціально уповноваженим державним органом у сфері державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки.
   
   Порядок видачі зазначеного сертифіката і перелік документів, що подаються для його одержання, строк дії такого сертифіката та механізм зарахування до державного бюджету коштів, які надійдуть в результаті внесення плати за його видачу, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики.
   
   Пунктами 9, 19 Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1294, визначено, що для проведення сертифікації послуг суб'єкт зберігання зерна подає територіальному органу заявку в двох примірниках та засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.
   
   Держсільгоспінспекція розглядає і затверджує рішення територіального органу та протягом не більш як 30 днів після надходження необхідних для видачі сертифіката документів виготовляє сертифікат.
   
   Сертифікат та одна його копія разом з одним примірником рішення територіального органу про його видачу повертається зазначеному територіальному органу для реєстрації сертифіката та видачі його зерновому складу.
   
   Пунктами 5, 13 Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 № 848, визначено, що для отримання сертифіката якості замовник подає територіальному органові Держсільгоспінспекції заяву, в якій зазначаються інформація про об'єкт сертифікації та зобов'язання щодо забезпечення умов для відбору проб відповідно до нормативних документів. У разі здійснення експортно-імпортних операцій та переміщення територією України до заяви додається копія контракту.
   
   Сертифікат якості разом з однією копією видається замовникові, інша копія залишається у територіальному органі Держсільгоспінспекції, який проводив огляд (інспектування).
   
   Таким чином, враховуючи викладене, а також вимоги Закону про дозвільну систему, видача ветеринарних документів здійснюватиметься у порядку, встановленому законодавством у галузі ветеринарної медицини, та за місцем розташування потужностей (об'єктів), в тому числі на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження, на прикордонних пунктах державного ветеринарного контролю, а також на обладнаних у мисливських господарствах пунктах (майданчиках).
   
   У зв'язку з цим, необхідності щодо внесення відповідних змін до деяких законодавчих актів, зокрема, в частині видачі карантинних та ветеринарних дозвільних документів через дозвільні центри, немає.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам