Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно формирования тарифов на платные медицинские услуги

Относительно формирования тарифов на платные медицинские услуги   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.04.2014 р. N 3721-03/10700-08
   
   Щодо формування тарифів на платні медичні послуги

   Мінекономрозвитку в межах компетенції розглянуло порушене у Вашому зверненні <...> питання щодо формування тарифів на платні медичні послуги і повідомляє наступне.
   
   Ціноутворення в Україні здійснюється з урахуванням правових, економічних та організаційних засад державного регулювання, визначених Законом України "Про ціни і ціноутворення" та іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до нього.
   
   Статтею 4 Закону України "Про ціни і ціноутворення" визначено, що державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та соціальної політики і спрямована, зокрема, на забезпечення розвитку національної економіки та підприємницької діяльності, розширення сфери застосування вільних цін, соціальних гарантій населенню в разі зростання цін, необхідних економічних гарантій для виробників; орієнтації цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку.
   
   Згідно з нормами статті 5 та абзацу першого частини першої статті 12 Закону Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної цінової політики; здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін; визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.
   
   Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров'я.
   
   При реалізації цих повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обл(міськ)держадміністрації мають керуватись Конституцією України, законами та нормативно-правовими актами щодо методології ціноутворення у відповідних сферах регулювання, виданими Кабінетом Міністрів України або центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства.
   
   У разі відсутності затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів щодо методології ціноутворення, зміна рівня державних регульованих цін здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обл(міськ)держадміністраціями у визначених сферах компетенції в порядку, що визначається ними самостійно (абзац перший частини третьої статті 12 Закону).
   
   Одночасно повідомляємо, що згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 N 467, МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я і відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції МОЗ, інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у сферах охорони здоров'я (підпункти 2 і 5 пункту 4).
   
    Директор департаменту
   розвитку реального сектору економіки
   Міністерства економічного розвитку
   і торгівлі України
   
О. Пендзин

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам