Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов осуществления торговой деятельности через интернет-магазины

Относительно некоторых вопросов осуществления торговой деятельности через интернет-магазины   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.06.2015 р. N 3501-04/18982-07
   (Витяг)
   

   Мінекономрозвитку розглянуло лист щодо деяких питань здійснення торговельної діяльності через інтернет-магазини і повідомляє.
   
   На сьогодні загальні вимоги щодо організації та здійснення торговельної діяльності в Україні встановлені Господарським, Цивільним і Податковим кодексами України, Законом України "Про захист прав споживачів", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833, правилами продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів, здійснення різних видів торгівлі та іншими нормативно-правовими актами.
   
   Відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833, суб'єкт господарювання провадить торговельну діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних дозвільних документів.
   
   Терміни, які наведені у цьому Порядку і правилах, вживаються у значенні, наведеному у ДСТУ 4303-2004 "Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять" і ДСТУ 4281-2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація".
   
   Щодо терміна "інтернет-магазин" слід зазначити, що на сьогодні законодавчими та нормативно-правовими актами такий термін не визначено.
   
   <...>
   
   Продаж товарів на замовлення - це вид торгівлі, за якої споживач укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані).
   
   Тобто продаж товарів на замовлення, зокрема через інтернет-магазини - це один із видів дистанційної торгівлі, за якої споживач укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані.
   
   <...>
   
   Стосовно відповідальності за роботу інтернет-магазину без реєстрації як суб'єкта господарської діяльності повідомляємо таке.
   
   Відповідно до статті 58 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.
   
   Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземного суб'єкта господарювання на території України регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України.
   
   Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України, які підлягають державній реєстрації, відповідно до закону (ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність").
   
   Частиною п'ятою статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено, що представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом. Зокрема, реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики згідно з Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 р. N 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.01.96 р. за N 34/1059.
   
   <...>
   
   У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.
   
   <...>
   
   Директор Департаменту
   розвитку бізнес-клімату
   Міністерства економічного
   розвитку і торгівлі України
   
І. Шевердін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам