Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно разъяснения применения положения части первой статьи 223 Таможенного кодекса Украины и требований статьи 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"

Относительно разъяснения применения положения части первой статьи 223 Таможенного кодекса Украины и требований статьи 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.06.2014 р. № 4121-11/18383-03
   
   Стосовно роз'яснення застосування положення частини першої статті 223 Митного кодексу України та вимог статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

   Мінекономрозвитку опрацювало лист Міністерства доходів і зборів України <…> щодо звернення Харківської митниці Міндоходів стосовно роз'яснення застосування положення частини першої статті 223 Митного кодексу України (далі - МКУ) та вимог статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (далі - Закон) та в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Частина перша статті 223 МКУ містить загальні положення щодо порядку переміщення припасів через митний кордон України. Зокрема, визначено, що при дотриманні умов, установлених цим Кодексом, припаси переміщуються через митний кордон України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
   
   В той же час, пункт 13 статті 4 МКУ визначає заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності як не пов'язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний кордон України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження, спрямовані на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону здоров'я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної та історичної спадщини.
   
   В пункті 14.1.61 статті 14 Податкового кодексу України ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як один із заходів нетарифного регулювання.
   
   Тобто в розрізі визначення поняття "ліцензування", як одного з видів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, розуміється встановлення обмежень (заборон) для захисту внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки, суспільної моралі, на охорону здоров'я та життя людей і тварин, охорону навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної та історичної спадщини.
   
   Тобто ліцензування як захід нетарифного регулювання носить превентивний (запобіжний) характер і застосовується з метою недопущення порушення законодавства України.
   
   Відповідно до частини першої статті 238 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
   
   Стаття 239 ГКУ визначає індивідуальний режим ліцензування як вид адміністративно-господарських санкцій.
   
   Відповідно до статті 37 Закону за порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:
   
   - накладення штрафів;
   
   - застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування;
   
   - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.
   
   Положення Закону щодо застосування спеціальних санкцій містять загальний характер та можуть бути застосовані до всіх суб'єктів господарської діяльності, які порушують відповідні норми законодавства України.
   
   Пункт 1.5 Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47, визначає, що разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного оформлення товарів та здійснення розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції.
   
   Відповідно до частини першої статті 246 МКУ метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів.
   
   Згідно з пунктом 23 статті 4 МКУ під митним оформленням розуміється виконання відповідних митних формальностей.
   
   Глава 34 Митного кодексу України визначає митні формальності щодо припасів.
   
   Виходячи з вищенаведеного, положення частини першої статті 223 МКУ та статті 37 Закону містять норми, які відрізняються за своїм законодавчим врегулюванням, змістом, порядком застосування та, відповідно, породжують різні правові наслідки.
   
   З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм законодавства щодо співвідношення понять ліцензування як виду нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та індивідуального режиму ліцензування як виду спеціальної санкції, застосованої до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вважаємо за необхідне відокремити питання незастосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності при переміщенні припасів через митний кордон України від спеціальних санкцій, що застосовуються до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за порушення Закону та пов'язаних з ним законів України, шляхом внесення змін до Митного кодексу України.
   
   Враховуючи викладене та з метою дотримання положень Закону, який передбачає відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення у сфері ЗЕД, вважаємо, що здійснення митного оформлення товарів, які постачаються в якості припасів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція у вигляді індивідуального режиму ліцензування, передбачена статтею 37 Закону, можливе за наявності отриманої відповідно до норм законодавства разової (індивідуальної) ліцензії.
   
   В той же час зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   Заступник Міністра економічного
   розвитку і торгівлі України -
   керівник апарату
   
Р. Качур

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам