Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно внесенных изменений в Закон Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности"

Относительно внесенных изменений в Закон Украины "Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности"   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.12.2015 р. № 3302-05/40119-06
   
   Щодо внесених змін до Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”

   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку із набранням чинності 30.09.2015 Закону України “Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції” від 15.09.2015 № 679-VIII, яким внесено низку змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) та Закону України “Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності” (далі - Закон про особливості), повідомляє.
   
   Щодо визначення замовників у розумінні Закону про особливості
   
   Визначення поняття “замовники” наведене у пункті 9 частини першої статті І Закону. Так, до замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої статті 1 Закону про особливості.
   
   Закон про особливості встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності, визначених цим Законом.
   
   Наголошуємо, що змінами, внесеними в Закон про особливості суттєво змінено визначення поняття “замовники” (частина перша статті 1 Закону про особливості), відповідно до якого з 30.09.2015 замовниками є юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону та відповідають хоча б одній із таких ознак:
   
   органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання у розмірі більш ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб'єкта господарювання;
   
   наявність спеціальних або ексклюзивних прав, тобто прав, наданих в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, які обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах.
   
   Разом з тим, частина перша статті 2 Закону про особливості містить вичерпний перелік окремих сфер господарської діяльності та перелік випадків, у яких діяльність не вважається діяльністю у таких сферах у розумінні Закону про особливості. Зокрема не вважається діяльністю у сферах: виробництво та постачання теплової енергії до мереж, виробництво, передача та постачання електричної енергії до електричних мереж, виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування у випадках, встановлених абзацами вісімнадцятим-двадцятим частини першої статті 2 Закону про особливості.
   
   При цьому звертаємо увагу, що не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, які були надані, зокрема за результатами конкурсів (тендерів), під час проведення яких передбачалося оприлюднення інформації про їх проведення, та якщо надання цих прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв (пункт 2 частини першої статті 1 Закону про особливості).
   
   Таким чином, замовниками у розумінні Закону про особливості є юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону (крім випадків, встановлених абзацами вісімнадцятим-двадцятим частини першої статті 2 Закону про особливості) та одночасно відповідають хоча б одній із ознак, визначених цією статтею (крім випадків, коли права не вважаються спеціальними або ексклюзивними).
   
   Одночасно зазначаємо, що юридичні особи та/або суб’єкти господарювання самостійно визначають приналежність до замовників у розумінні Закону про особливості.
   
   Щодо сфери застосування Закону про особливості
   
   Згідно з абзацом другим частини другої статті 2 Закону про особливості замовники здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів, коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених цим Законом (далі - власні кошти).
   
   Разом з тим слід зазначити, що змінами, внесеними до Закону про особливості, змінені вартісні межі для закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів замовниками у розумінні цього Закону.
   
   Відповідно до частини третьої статті 2 Закону про особливості його дія поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які:
   
   повністю або частково здійснюються за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон 500 тисяч гривень;
   
   здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт- 5 мільйонів гривень.
   
   Таким чином, суб’єкти, які є замовниками у розумінні Закону про особливості, здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних та власних коштів відповідно до Закону про особливості, керуючись вартісними межами, визначеними цим Законом.
   
   Разом з тим частиною першою статті 4 Закону про особливості встановлено перелік випадків, у яких замовник здійснює закупівлі без застосування процедур закупівель, передбачених Законом та Законом про особливості.
   
   Крім того, виходячи зі змісту частини другої статті 2 Закону про особливості, без застосування процедур закупівель замовники у розумінні Закону про особливості здійснюють закупівлі і у випадках, визначених у частиш третій статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
   
   Щодо оприлюднення інформації про закупівлю
   
   Частиною першою статті 3 Закону про особливості визначено, зокрема що оприлюднення інформації про закупівлю здійснюється у порядку та строки, встановлені Законом, з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.
   
   При цьому згідно з частиною другою статті 3 Закону про особливості річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов’язково безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Замовники не зобов’язані надсилати річний план та зміни до нього до Уповноваженого органу, Державної казначейської служби України.
   
   Крім того, ураховуючи вимоги статті 3 Закону про особливості, замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати здійснення закупівель, який затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.
   
   При цьому форми річного плану закупівель та звіту про результати здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, Інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Мінекономрозвигку від 15.09.2014 № 1106 “Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель”. Тобто, цим наказом для замовників у розумінні Закону про особливості передбачені дві окремі форми: річний план закупівель та річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.
   
   
   Заступник директора департаменту
    регулювання державних закупівель
   
Лілія Дудник

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам