Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно введения в действия договора о закупке в объеме, не превышающем 20% суммы, определенной в договоре именно с участником, предложение которого было акцептовано по результатам процедуры закупки, по применению статьи 631 Гражданского кодекса Украины

Относительно введения в действия договора о закупке в объеме, не превышающем 20% суммы, определенной в договоре именно с участником, предложение которого было акцептовано по результатам процедуры закупки, по применению статьи 631 Гражданского кодекса Украины



   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   РОЗ'ЯСНЕННЯ
   
   від 03.07.2015 р. № 3302-05/21568-07

   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист ТОВ «Укрспецтепло» від 15.06.2015 № 630 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
   
   Закон України «Про здійснення державних закупівель» встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
   
   Щодо питання 1
   
   Відповідно до пункту четвертого статті 1 Закону договір про закупівлю -договір, який укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари.
   
   Відповідно до частини першої статті 40 Закону договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
   
   Частиною п'ятою статті 40 Закону встановлено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених цією частиною цієї статті.
   
   Відповідно до частини шостої статті 40 Закону дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
   
   Таким чином, вищевказана норма Закону застосовується замовником за умови укладення відповідного договору до договору про закупівлю, укладеному в попередньому році саме з учасником, пропозицію якого було акцептованого за результатами процедури закупівлі та ураховуючи вимоги частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.
   
   Щодо питань 2-4
   
   Відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.
   
   При цьому відповідно до пункту 28 частини першої статті 1 Закону торги (конкурсні торги) — здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім переговорної процедури закупівлі).
   
   Разом з тим абзацом третім частини другої статті 31 Закону встановлено, що замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
   
   Поряд з цим частиною третьою статті 31 Закону передбачено, що у разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
   
   Крім того, статтею ЗО Закону передбачені підстави для відміни замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.
   
   Ураховуючи, що рішення, дії або бездіяльність замовника можуть бути оскаржені суб'єктом оскарження, зважаючи при цьому на можливість відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю, а також відміну замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, з підстав, передбачених Законом, а також з урахуванням особливостей, визначених Законом, під час проведення торгів, за результатами яких укладається договір про закупівлю застосування положень частини третьої статті 631 Цивільного кодексу України у такому договорі про закупівлю не є можливим.
   
   Водночас переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності умов, визначених пунктами 1, 2, 5, 6 частини другої статті 39 Закону, які передбачають укладання договору про закупівлю товарів, робіт або послуг, що можуть бути надані (поставлені/виконані) тільки певним суб'єктом. Тому, сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення у зазначених випадках.
   
   Директор департаменту регулювання державних закупівель
О. Стародубцев

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам