Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно закупки работ по объектам

Относительно закупки работ по объектам   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.08.2015 р. № 3302-05/27170-07
   
   Щодо закупівлі робіт за об’єктами

   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист ПП "Аудиторська фірма "Мік-Аудит" від 23.07.2015 № 23/1 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
   
   Закон України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
   
   Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень (частина перша статті 2 Закону).
   
   Водночас визначення терміну "предмет закупівлі" передбачено пунктом 21 частини першої статті 1 Закону.
   
   Відповідно до пункту 23 частини першої статті 1 Закону роботи -проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.
   
   Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921 (зі змінами) (далі - Порядок).
   
   Згідно з Розділом ІІІ "Визначення предмета закупівлі робіт" Порядку визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до пункту 23 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.
   
   При цьому об'єкт будівництва - це будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або їх частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури, згідно з ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", затвердженого наказом Мінрегіону України від 04.06.2014 № 163.
   
   Ураховуючи викладене, при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі робіт замовники керуються даними кошторису (кошторисного розрахунку) на весь об'єкт будівництва та здійснюють закупівлю, керуючись вартісними межами, визначеними частиною першою статті 2 Закону.
   
   При цьому замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону згідно з частиною п'ятою статті 2 Закону.
   
   Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.
   
   Принагідно інформуємо, що наразі створено Базу Знань (http://help.vdz.ua/) яка містить додаткову інформацію щодо здійснення закупівель, зокрема, покрокові Інструкції із посиланням на нормативно-правові акти, коментарі до діючого законодавства, інформацію про навчальні заходи (курси), обговорення законопроектів, та можливість інтерактивного спілкування із отриманням відповідей на питання, які виникають на практиці під час застосування законодавства.
   
   Директор департаменту
    регулювання державних закупівель
   
О. Стародубцев

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам