Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Заключение уполномоченного органа по результатам осуществления мониторинга государственных закупок

Заключение уполномоченного органа по результатам осуществления мониторинга государственных закупок   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.09.2013 р. № 3303-06/33632-12
   
   Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

   Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) відповідно до пунктів 3, 3 1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів (оголошення № 162836 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.08.2013 № 67 (810)), яку проводить державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" (далі - Замовник) за процедурою "закупівля в одного учасника" у державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".
   
   I. Дата початку здійснення моніторингу: 04.09.2013.
   
   II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку (лист-повідомлення від 04.09.2013 № 3303-06/30977-12).
   
   III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: наявність підстав для застосування визначеної Замовником процедури закупівлі відповідно до абзацу третього пункту 1.5 Порядку.
   
   IV. Результати здійснення моніторингу:
   
   На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
   
   Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 15.08.2013 № 155.
   
   У пункті 5 обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (далі - обґрунтування) вказано, що умовою для застосування процедури закупівлі в одного учасника є пункт 2 частини другої статті 39 Закону, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
   
   У пункті 7 обґрунтування зазначено, що документами, які підтверджують наявність умови застосування процедури закупівлі в одного учасника є ліцензія серії ЕО № 000953, видана державному спеціалізованому підприємству "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами" 20.04.2011 Державною інспекцією ядерного регулювання України, експертний висновок - лист Державної інспекції ядерного регулювання України від 24.01.2013 № 24-18/579, Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами", Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів НП 306.2.02/1.004-98.
   
   У пункті 6 обґрунтування вказано, що причинами та обставинами, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, стало те, що необхідність захоронення ТРВ обумовлена вимогами підпункту 3.2.2 та пункту 6 "Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів" НП 306.2.02/1.004-98.
   
   У відповідності з вимогами статті 12 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06.95 № 255/95-ВР (із змінами) захоронення радіоактивних відходів здійснюють лише спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами за наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому законодавством порядку. Взаємовідносини між підприємствами, на яких утворюються радіоактивні відходи, і спеціалізованими підприємствами по поводженню з радіоактивними відходами будуються на договірних засадах відповідно до законодавства.
   
   На території зони відчуження захоронення некондиціонованих ТРВ (твердих сипучих та дрібних РАВ, які надходять навалом у спецавтотранспорті) здійснюється на ПЗРВ "Буряківка", оператором якого є державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами", що має ліцензію Держатомрегулювання на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення некондиціонованих радіоактивних відходів.
   
   Згідно з експертним висновком Держатомрегулювання ДСП "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами" є єдиним підприємством, що може приймати на захоронення некондиціоновані РАВ від ДСП ЧАЕС.
   
   На підставі вищезазначеного Замовник вважає доцільним застосувати процедуру закупівлі послуг з приймання і захоронення низько- та середньоактивних твердих некондиціонованих радіоактивних відходів в одного учасника - Державного спеціалізованого підприємства по поводженню з радіоактивними відходами та дезактивації "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".
   
   Зазначені у пункті 6 обґрунтування причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, підтверджуються змістом вищевказаного листа Держатомрегулювання від 24.01.2013 № 24-18/579.
   
   Таким чином, у Замовника мали місце передумови для прийняття рішення про застосування процедури закупівлі у одного учасника (державного спеціалізованого підприємства "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами") послуги із приймання і захоронення некондиціонованих низько- та середньоактивних твердих радіоактивних відходів у зв'язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
   
   V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:
   
   За результатами опрацьованих копій матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі в одного учасника застосовано Замовником за наявності умови, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 39 Закону.
   
   
   Директор департаменту
   державних закупівель та державного
   замовлення Міністерства економічного
   розвитку і торгівлі України
А. Є. Рубан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам