Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Заключение уполномоченного органа по результатам осуществления мониторинга государственных закупок

Заключение уполномоченного органа по результатам осуществления мониторинга государственных закупок   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.09.2013 р. № 3304-05/33908-12
   
   Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

   Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3 1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), здійснено моніторинг закупівлі за державні кошти автомобілів спеціального призначення (придбання сміттєвозів типу КО-449-33 (або еквівалент) для збору та транспортування побутових відходів - 3 од.) (оголошення № 145289 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.06.2013 № 49/2 (792/2)), проведеної КП "Підприємство комунальної власності" Енергодарської міськради Запорізької області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".
   
   I. Дата початку здійснення моніторингу: 15.08.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 15.08.2013 № 3304-05/28755-12).
   
   II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.
   
   III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.
   
   IV. Результати здійснення моніторингу
   
   На підставі наданих Замовником матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.
   
   Рішення про вибір процедури закупівлі та затвердження документації конкурсних торгів із автомобілів спеціального призначення (придбання сміттєвозів типу КО-449-33 (або еквівалент) для збору та транспортування побутових відходів - 3 од.) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 25.06.2013 № 1/МВ та № 2/МВ відповідно.
   
   Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 6 розділу 3) документації конкурсних торгів встановлено, що на підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених у статті 17 Закону, учасник повинен надати, зокрема копію довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (для юридичних осіб, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).
   
   При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 р. були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 р. № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.
   
   Разом з цим 17.12.2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 р. № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.
   
   З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 р. № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 р. № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесенні зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за № 1562/20300 (далі - Порядок).
   
   Вищезазначеними змінами до Порядку встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.
   
   Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком.
   
   Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 26.06.2013 № 49/2 (792/2) за № 145289 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу та розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель "A№№ou№cer of the public purchasi№g" від 09.07.2013 № 28 (154) за № 008866 у відповідності до статті 10 Закону.
   
   Документація конкурсних торгів оприлюднена у відповідності до частини першої статті 10 Закону.
   
   Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 30.07.2013 № 3/МВ до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:
   
№ п/п Назва учасника Ціна пропозиції, грн.
1 ТОВ "Київський республіканський автоцентр" 2483400,00
2 ТОВ "Торговий Дім "Будшляхмаш" (далі - ТОВ "ТД "Будшляхмаш") 2466000,00
   
   Протокол розкриття пропозицій оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.
   
   Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.08.2013 № 4/МВ до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Київський республіканський автоцентр" та ТОВ "ТД "Будшляхмаш", а переможцем конкурсних торгів на основі критерію "Ціна" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" визначено ТОВ "ТД "Будшляхмаш", пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептована.
   
   Таким чином, при розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.
   
   Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
   
   Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ТД "Будшляхмаш" опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 09.08.2013 № 62/2 (805/2) за № 161253 та оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу.
   
   Оголошення про результати проведення процедури закупівлі опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.09.2013 № 69 (812) за № 166244, оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу та розміщено у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель "A№№ou№cer of the public purchasi№g" від 03.09.2013 № 36 (162) за № 010759.
   
   V. Висновок за результатами здійснення моніторингу
   
   За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником за процедурою закупівлі "відкриті торги" автомобілів спеціального призначення (придбання сміттєвозів типу КО-449-33 (або еквівалент) для збору та транспортування побутових відходів - 3 од.), Мінекономрозвитку виявлено:
   
   1. Щодо відповідності документів Замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:
   
   - при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку.
   
   2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:
   
   - Замовником проведено процедуру закупівлі відповідно до законодавства у сфері державних закупівель.
   
   VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:
   
   За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати зауваження та не допускати порушень у майбутньому.
   
   Пропонуємо при розробленні та затвердженні Замовником документації конкурсних торгів ураховувати зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку.
   
   Директор департаменту державних
   закупівель та державного замовлення
   Мінекономрозвитку
А. Є. Рубан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам