Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Амортизация основных средств

Амортизация основных средств

Печатная Форма: Амортизация основных средств

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.11.2003 р. N 31-04200-04-5/5570


   
   Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади України
   
   Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській
   і Севастопольській міським державним адміністраціям,
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних і Київської міської державної адміністрації, фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації
   
   
   Міністерством фінансів України затверджені наказами від 28 жовтня 2003 року:
   
   N 601 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за N 1025/8346) - набуває чинності з 1 січня 2004 року;
   
   N 602 Зміни до типової форми фінансової звітності (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за N 1029/8350) - набуває чинності з 21 листопада 2003 року.
   
   Тексти зазначених документів для інформаційного забезпечення і застосування підприємствами та організаціями можна отримати на веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua).
   
   На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24 червня 2003 року N 13814 до Приміток до річної фінансової звітності (форма N 5) включені показники нарахованої і використаної амортизації необоротних активів.
   
   Сума нарахованої амортизації за звітний рік складається з нарахованої амортизації основних засобів (рядок 260) і нематеріальних активів (рядок 080), наведених у графі 10 Приміток до річної фінансової звітності (форма N 5).
   
   Концепцією амортизаційної політики, схваленої Указом Президента України від 7 березня 2001 року N 169, кошти амортизаційних відрахувань визначені джерелом інвестицій в основний капітал.
   
   Законом України "Про інвестиційну діяльність" визначено, що інвестиції у відтворення основних засобів здійснюються у формі капітальних вкладень, до джерел фінансування яких віднесені амортизаційні відрахування інвесторів.
   
   Показник використання амортизаційних відрахувань визначається виходячи з вартості капітальних інвестицій, які в бухгалтерському обліку відображені у звітному році на рахунку 15 "Капітальні інвестиції", з урахуванням залишку на субрахунку 205 "Будівельні матеріали" рахунку 20 "Виробничі запаси" на кінець звітного року вартості непереданого у монтаж придбаного устаткування і будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об'єктів основних засобів.
   
   Вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства його засновниками (пайовиками, учасниками), вартість одержаних безоплатно основних засобів і нематеріальних активів і сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" не відображаються.
   
   Капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів і внесків до статутного (пайового) фонду (капіталу) підприємства, при визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховуються.
   
   При визначенні складу машин і обладнання для заповнення рядка 1313 використовується Державний класифікатор України "Класифікація основних фондів", затверджений наказом Державного комітету метрології, стандартизації та сертифікації від 19 серпня 1997 року N 507.
   
   Заступник Міністра
   С. Л. Цокол
   

фото автора У фокусі
Віталіна Мірошниченко Звіт з ЄСВ ФОП за 2021 рік: приклади заповнення...
101271 176
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам