Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении выплат, осуществленных профессиональными союзами

О налогообложении выплат, осуществленных профессиональными союзами   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.05.2004 р. N 31-17310-3-8/3694
   
Кабінету Міністрів України

   
Щодо оподаткування виплат, здійснених професійними спілками

    Міністерство фінансів України розглянуло лист Державної податкової адміністрації України від 13.04.2004 N 2790/6/17-3116 та N 6391/7/17-3117, направлений на адресу Федерації професійних спілок України та державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (лист додається) та опублікований у журналі "Вісник податкової служби України" у N 17 за 2004 рік, щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб виплат, які здійснюються професійними спілками, і направляє свої зауваження стосовно вказаного листа.
   
    Згідно із підпунктом 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003 N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889) не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу суми виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються професійними та творчими спілками їх членам у випадках, передбачених законом.
   
    Відповідно до Закону України від 15.09.99 N 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (далі - Закон N 1045) професійна спілка (профспілка) - це добровільна неприбуткова організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Профспілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Членом профспілки є особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
   
    Згідно із статтею 14 Закону N 1045 профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, якими затверджуються напрямки використання їх коштів.
   
    До виплат, здійснених профспілками своїм членам, відносяться грошова допомога на оздоровлення, поховання, виплати та подарунки з нагоди свят (професійних, до міжнародного жіночого дня та інші), а також відшкодування суми виплат на придбання ліків, оплату юридичних послуг і таке інше.
   
    Міністерство фінансів не підтримує позицію ДПА України, наведену в абзаці четвертому листа, стосовно прирівнення подарунків (квітів, призів, сувенірів), здійснених профспілками з нагоди свят своїм членам, до додаткових благ, які надаються особою, що не є працедавцем платника податку, чи особою, яка діє від імені чи за дорученням такого працедавця (останній абзац підпункту 4.2.9 пункту 4.2 статті 9 Закону N 889, оскільки посилання ДПА України на підпункт 4.2.9 Закону N 889 є некоректним.
   
    Пунктом 1.1 статті 1 Закону N 889 встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, відмінні від заробітної плати та виплат за цивільно-правовими договорами, що виплачуються (надаються) платнику податку виключно його працедавцем, або третьою особою, що діє від імені та/або за дорученням працедавця. Профспілки і їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від роботодавців, їм не підзвітні і не підконтрольні (стаття 12 Закону N 1045).
   
    Одночасно, підпунктом 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 Закону N 889 до доходів в якості додаткових благ не включаються доходи, які визначені у пункті 4.3 зазначеної статті.
   
    Міністерство фінансів також не погоджується із позицією ДПА України, наведеною у абзаці сьомому вказаного листа, стосовно оподаткування виплат профспілок своїм членам як у грошовій, так і негрошовій формах (матеріальній) згідно із правилами оподаткування благодійної допомоги, встановленої пунктом 9.7 статті 9 Закону N 889, зокрема в частині застосування підпункту 9.7.3, яким встановлено граничний розмір нецільової благодійної допомоги, перевищення якої веде до оподаткування податком з доходів фізичних осіб.
   
    Позиція Міністерства фінансів полягає в тому, що підпунктом 4.3.5 пункту 4.5 статті 4 Закону N 889 немає посилання на пункт 9.7 статті 9 Закону N 889. Таким чином, Закон N 889 не передбачає обмежень щодо звільнення від оподаткування виплат та відшкодувань, що здійснюються профспілками своїм членам (за виключенням заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами) у випадках, передбачених законом.
   
    Крім того, Міністерство фінансів зауважує, що виплати та відшкодування, які надаються профспілками своїм членам у будь-якій формі їх надання, виплачуються за рахунок внесків її членів і здійснюються після оподаткування їх доходів, а тому не повинні повторно оподатковуватися. І тільки у разі, якщо профспілки здійснюють благодійну допомогу не членам профспілки, то у такому випадку вона підлягає оподаткуванню із врахуванням положень пункту 9.7 статті 9 Закону N 889.
   
    Виходячи з вищенаведеного, Міністерство фінансів вважає роз'яснення ДПА України щодо оподаткування виплат та відшкодувань, які здійснюються профспілками у будь-якій формі на користь своїх членів, викладене у вищезазначеному листі ДПА України, таким, що не відповідає Закону N 889.
   
    Поряд з цим згідно із наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 N 102/5 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів" нормативно-правові акти будь-якого виду, якщо вони містять норми, які зачіпають соціальноекономічні, особисті права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані законами України, а також встановлюють новий та доповнюють існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації, підлягають обов'язковій державній реєстрації у Міністерстві юстиції.
   
    Виходячи з цього, пропонуємо надати доручення ДПА України відкликати вищезазначений лист як такий, що не пройшов реєстрації у Мін'юсті, і підготувати нове роз'яснення щодо оподаткування виплат, які здійснюються професійними спілками своїм членам з врахуванням позиції Міністерства фінансів, і зареєструвати його у Мін'юсті у встановленому порядку.
   
    Заступник Міністра
В.А.Копилов

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1120 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам