Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке начисления износа

О порядке начисления износа   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.04.2015 р. N 31-11420-08-10/12281
   
   Щодо порядку нарахування зносу

   Міністерство фінансів України розглянуло запит <...> щодо порядку нарахування зносу та в межах компетенції повідомляє.
   
   1. Щодо нарахування зносу на об'єкти необоротних активів, придбаних у 2007 році.
   
   Згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. N 68, виправлення помилок минулих років оформлюється бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги.
   
   На підставі бухгалтерської довідки відображаються відповідні виправлення в бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та вносяться зміни до інвентарних карток.
   
   Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64, було визначено необхідність нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ.
   
   Визначаючи суми зносу, необхідно керуватися:
   
   у 2007 - 2008 роках - листом Державного казначейства України від 20.12.2005 р. N 07-04/2362-11163 "Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ";
   
   у 2009 - 2012 роках - Інструкцією з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. N 64;
   
   у 2013 - 2014 роках - Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611.
   
   З 2015 року методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та порядок нарахування амортизації визначено Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11.
   
   2. Щодо нарахування зносу на об'єкти основних засобів, які були виявлені під час інвентаризації.
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво в 2014 році визначало Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611 (далі - Положення).
   
   Відповідно до пункту 8.7 розділу VIII Положення у місяці введення в експлуатацію малоцінного необоротного матеріального активу, зокрема монітору, про який ідеться у зверненні, необхідно нарахувати знос у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решту 50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).
   
   Відповідно до пункту 8.9 розділу VIII Положення сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу. Якщо об'єкт основних засобів, зокрема шафу, про яку йдеться у зверненні, введено в експлуатацію у листопаді, то необхідно нараховувати знос у 2014 році за один місяць, тобто річну суму зносу поділити на 12, якщо шафу введено в експлуатацію в грудні 2014 року, то за 2014 рік на неї знос не нараховується.
   
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам