Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении критерия существенности

О применении критерия существенности   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.03.2014 р. N 31-08420-07/23-639/1/1084
   
   Щодо застосування критерію суттєвості

   
   Міністерство фінансів України розглянуло ваші звернення <...> і повідомляє.
   
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2011 р. N 947 (далі - Положення).
   
   Поняття "суттєвість" вживається в Положенні у разі визначення первісної вартості безоплатно отриманих запасів та в інших випадках.
   
   Відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства.
   
   Питання суттєвості не визначено нормативно-правовими актами. Установою самостійно встановлюється суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів обліку з урахуванням особливостей діяльності установи та необхідності виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, що розкривається в наказі про облікову політику.
   
   Згідно з роз'ясненнями Міністерства фінансів України, наданими листом від 29.07.2003 р. N 04230-04108, суттєвість - це характеристики облікової інформації, які визначають її здатність впливати на рішення користувачів фінансової звітності.
   
   Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку може прийматися величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості.
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам