Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О признании отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств монетарными активами

О признании отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств монетарными активами   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.12.2012 р. № 31-08410-07-10/29158
   
   Щодо визнання відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань монетарними активами

   
   Міністерство фінансів України щодо деяких питань з бухгалтерського обліку повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 (далі - П(С)БО 17), відстрочений податковий актив - це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:
   
   тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;
   
   перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
   
   перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.
   
   Відстрочене податкове зобов’язання – це сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, монетарні статті – це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
   
   Згідно П(С)БО 17 поточний податок на прибуток, а також відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові актини визнаються витратами або доходом у Звіті про фінансові результати, крім випадків визначених П(С)БО 17.
   
   Враховуючи зазначене, підстави для визнання відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань монетарними статтями відсутні.
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3788 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам