Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • О выплате компенсаций из государственного бюджета в пределах среднего заработка работников, признанных на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период

О выплате компенсаций из государственного бюджета в пределах среднего заработка работников, признанных на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.12.2014 р. № 31-11420-08-10/3261

   Департамент податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України розглянув лист Цифрового видавництва МЦФЕР вiд 17.11.2014 № 339/13 щодо виплати компенсацiй iз державного бюджету в межах середнього заробiтку працiвникiв, признаних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод та повiдомляє.
   
   Для забезпечення виконання державних гарантiй працiвникам, призваним на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, встановлених статтею 119 Кодексу законiв про працю України, Кабiнетом Мiнiстрiв України має бути визначений порядок виплати компенсацiй з бюджету. На сьогоднiшнiй день такий порядок не затверджено.
   
   Порядок вiдображення операцiй з виплати мобiлiзованим працiвникам зазначеної компенсацiї залежить вiд механiзму її надання пiдприємствам та установам з Державною бюджету України, який мас бути визначений у згаданому порядку.
   
   Порушене питання опрацьовується Департаментом комплексно iз залученням структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства фiнансiв України, якi вiдповiдають за нормативне забезпечення бюджетного процесу та за реалiзацiю державної бюджетної полiтики у сферi оборони.
   
   Директор Департаменту податкової, митної полiтики
   та методологiї бухгалтерського облiку
   
М. Чмерук

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
58771 220
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно