Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об оплате труда

Об оплате труда   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.01.2009 р. №31-18040-03
   
Федерація професійних спілок України
   майдан Незалежності, 2,
   м. Київ, 01012
   
Про оплату праці

   До Міністерства фінансів надійшла постанова спільного засідання президій профспілок про дії профспілок, спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузей бюджетної сфери України в умовах фінансової кризи (доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.2008 № 17848/0/2-08).
   
   Одночасно ця постанова надійшла від Секретаріату Президента України разом з численними зверненнями представників регіональних та профспілок трудових колективів бюджетної сфери з аналогічними пропозиціями (доручення Кабінету Міністрів України від 31.12.2008 № 18904/0/2-08).
   
   Більшість таких звернень надіслано без поштової адреси заявника.
   
   Міністерство фінансів звертається з проханням довести до відома Центральних комітетів галузевих профспілок для інформування їх територіальних органів інформацію з порушених питань.
   
   Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 № 939.
   
   Відповідно до чинного законодавства з оплати праці умови оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   У зв’язку із зменшенням надходжень до бюджетів усіх рівнів, що спровоковано впливом кризи на світових фінансових ринках на економіку України, та враховуючи необхідність збалансування державного бюджету в таких умовах Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери», якою встановлено посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні 545 гривень.
   
   Разом з тим зважаючи на те, що з 1 грудня поточного року розмір мінімальної заробітної плати становить 605 гривень на місяць, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 № 1117 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939», відповідно до якої працівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) у штатних розписах установлюватиметься на рівні мінімальної заробітної плати.
   
   Положення вказаної постанови Кабінету Міністрів України будуть застосовуватися і у 2009 році.
   
   Одночасно слід зазначити, що статтею 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено проведення індексації заробітної плати відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
   
   Враховуючи наведене, рівень заробітної плати в 2009 році у порівнянні з жовтнем – груднем 2008 року не зменшиться, а збільшиться.
   
   Щодо мінімальної заробітної плати.
   
   Виходячи з норм пункту п’ятого Прикінцевих положень Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» статтею 55 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати на 2009 рік: з 1 січня 2009 року - 605 грн., з 1 квітня 2009 року - 625 грн., з 1 липня 2009 року - 630 грн., з 1 жовтня 2009 року - 650 грн. та з 1 грудня 2009 року 669 гривень на місяць.
   
   Мінімальна заробітна плата на кінець 2009 року буде встановлена на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
   
   Щодо оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників та працівників культури.
   
   Педагогічним та науково-педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам – щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за нормами, передбаченими абзацами дев’ятим, десятим та одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту».
   
   Слід зазначити, що 20 квітня 2007 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки». В минулому році вказані виплати здійснювалися в обсязі 50 відсотків встановлених постановою Кабінету Міністрів України розмірів підвищень і доплат, з 1 січня 2008 року вони здійснюються в повному обсязі.
   
   Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).
   
   Крім того, починаючи з 2005 року проводяться виплати відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів».
   
   Працiвникам державних та комунальних бiблiотек, музеїв та театрiв, виплачується доплата за вислугу рокiв щомiсячно залежно вiд стажу роботи, а працiвникам музеїв та театрiв - щорiчна грошова винагорода в розмiрi до одного посадового окладу (ставки заробiтної плати) за сумлiнну працю, эразкове виконання трудових обов’язкiв i матерiальну допомогу для вирiшення соцiально-побутових питань за нормами, передбаченими статтями 28 Закону України «Про музеї та музейну справу», 30 Закону України «Про бiблiотеки i бiблiотечну справу» та 21 Закону України «Про театри i театральну справу».
   
   Також слiд зазначити, що 15 серпня 2007 року була прийнята постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украни № 1050 «Про внесення змiн у додаток 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украни вiд 30 серпня 2002 р. № 1298», згiдно з якою впроваджується пiдвищення рiвня тарифних розрядiв працiвникiв закладiв, установ, органiзацiй культури i архiвних установ на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв (перший етап - з 1 сiчня 2008 року - з 13 тарифного розряду до 18 тарифного розряду, другий етап - з 1 сiчня 2009 року - з 18 тарифного розряду до 22 тарифного розряду).
   
   Тобто, державна політика у сфері освіти та культури дає можливість забезпечити працівникам освіти і культури вищий, ніж у інших галузях бюджетної сфери, рівень оплати праці.
   
   Щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» врегульовано питання надання пільг працівникам бюджетних установ, що відповідно до чинного законодавства мають на них право, та визначено критерії їх надання з урахуванням середньомісячних доходів пільговика.
   
   Пунктом 14 вказаної постанови встановлено, що пільги, компенсації та гарантії, на які згідно із законами мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, інші послуги) тощо надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом пільговика за попередні шість місяців не перевищує 900 гривень.
   
   Що стосується пенсіонерів з числа медичних, фармацевтичних, педагогічних працівників, працівників бібліотек, які працювали у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у цій місцевості та населених пунктах, то відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 407 «Про порядок надання пільг, компенсацій та гарантій» пільги, компенсації та гарантії щодо безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням вказаним категоріям громадян надаються у порядку, що діяв до 1 травня 2008 року, тобто, без застосування будь-яких критеріїв для їх отримання.
   
   Таким чином, надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту працівників освіти та культури здійснюється комплексно, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України.
   
   Щодо розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.
   
   Статтею 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлено, що з 1 січня 2009 року розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учня професійно-технічного навчального закладу становитиме 200 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу І–ІІ рівня акредитації – 400 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу ІІІ–IV рівня акредитації – 530 гривень на місяць.
   
   Для учнів професійно-технічних училищ та студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1 січня 2009 року стипендія встановлюється в розмірах відповідно 550 та 1160 гривень на місяць.
   
   Заступник Міністра
В. Матвійчук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам