Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц по обязательствам учредителей по взносам в уставный капитал

Об отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц по обязательствам учредителей по взносам в уставный капитал   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606
   
   Щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць за зобов'язаннями засновників з внесків до статутного капіталу

   
   
ТОВ «Інтерактивна бухгалтерія»

   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формування статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.
   
   Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
   
   Для обліку вищезазначених курсових різниць Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (із змінами), призначено рахунок 42 «Додатковий капітал», зокрема, на субрахунку 423 «Накопичені курсові різниці» узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході, а на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» обліковуються курсові різниці за зобов’язаннями засновників з внесків до статутного капіталу.
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29438 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам