Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно бухгалтерского учета НДС

Относительно бухгалтерского учета НДС   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.05.2013 р. N 31-08410-07/23-1524/2/1696


   
   Міністерство фінансів України на лист щодо бухгалтерського обліку податку на додану вартість повідомляє.
   
   Відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 р. N 141, суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість відображаються платниками цього податку за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки з податку на додану вартість", у кореспонденції з дебетом субрахунка 643 "Податкові зобов'язання" у разі перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною.
   
   Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73, зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період, для цілей бухгалтерського обліку визнається витратами.
   
   Отже, сума нарахованого податкового зобов'язання, яка збільшилася в результаті перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною їх продажу, слід відносити до складу інших витрат поточного періоду. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291, зазначена операція відображається за дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" та кредитом субрахунка 643 "Податкові зобов'язання".
   
   Перший заступник Міністра
   А. Мярковський

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам