Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно бухгалтерского учета курсовых разниц по инвалютным взносам учредителей в уставный капитал

Относительно бухгалтерского учета курсовых разниц по инвалютным взносам учредителей в уставный капитал   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.12.2012 р. № 31-08310-06-10/29025
   
   Щодо бухгалтерського обліку курсових різниць за інвалютними внесками засновників до статутного капіталу.

   
   Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.11.2012 № 43885/1/1-12 розглянуло листи Харківської міської організації Профспілки підприємців <…> та, у межах компетенції, повідомляє наступне.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193, визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.
   
   Внесок засновника господарського товариства до статутного капіталу підприємства оцінюється та фіксується у статутних документах в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України і не підлягає переоцінці в подальшому у зв'язку зі зміною курсу іноземних валют.
   
   В бухгалтерському обліку курсові різниці за зобов'язанням засновників з внесків до статутного капіталу підприємства, які мають бути здійснені в іноземній валюті, підлягають перерахунку з використанням валютного курсу на дату балансу та на дату погашення.
   
   Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
   
   Відповідно курсові різниці, які виникають в наслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, не можуть бути визнані доходом. Тому, суми таких курсових різниць відображаються у складі додаткового капіталу.
   
   Крім того, повідомляємо, що відповідно до норм Податкового кодексу України надання податкових консультацій, інформаційно-довідкових послуг платникам податків з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, належить до повноважень органів Державної податкової служби.
   
   Перший заступник Міністра
А.І. Мярковський

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам