Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно корреспонденции счетов

Относительно корреспонденции счетов   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.05.2015 р. N 31-11420-08-27/15976
   
   Щодо кореспонденції рахунків
   (Витяг)

   
   <...>
   
   Відповідно до абзацу другого частини 2 статті 56 Бюджетного кодексу України бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
   
   Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків.
   
   Відповідно до пункту 3 Плану рахунків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.
   
   Перелік господарських операцій, зазначених в Типовій кореспонденції, не є вичерпним, тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися Порядком застосування Плану рахунків, наведеним у додатку 1 до Плану рахунків.
   
   Враховуючи вищевикладене, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та законодавству.
   
   Крім того, у разі надходження пропозицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо доповнення Типової кореспонденції Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розгляне їх в установленому законодавством порядку.
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6171 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам