Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно методов амортизации объектов основных средств и малоценных необоротных материальных активов

Относительно методов амортизации объектов основных средств и малоценных необоротных материальных активов   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.07.2013 р. № 31-08410-07-27/22430
   
   Щодо методів амортизації об’єктів основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів


   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит <…> повідомляє.
   
   В бухгалтерському обліку амортизація нараховується із застосуванням методів передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (далі – П(С)БО 7).
   
   П(С)БО 7 та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561, визначено, що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
   
   Вартість, яка амортизується, у разі зміни методу амортизації визначається, як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу (з урахуванням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції) та ліквідаційною вартістю і сумою накопиченої амортизації (зносу).
   
   Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується відповідно пункту 27 П(С)БО 7. Отже, у разі зміни методу амортизації з прямолінійного на метод нарахування 100 відсотків вартості в першому місяці, то залишкова вартість такого об’єкта малоцінних необоротних матеріальних активів може бути замортизована у місяці, наступному за місяцем таких змін.
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
М. О. Чмерук

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3746 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам