Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов бухгалтерского учета

Относительно некоторых вопросов бухгалтерского учета   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.02.2013 р. N 31-08410-07/23-357/246


   
   Міністерство фінансів України розглянуло запит щодо деяких питань бухгалтерського обліку і повідомляє.
   
   1) Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і мають містити певні обов'язкові реквізити.
   
   Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, які фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
   
   Калькуляція собівартості продукції за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки нею не фіксуються будь господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції.
   
   2) У відповідності зі статтею 10 Закону для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством. Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419, інвентаризація активів і зобов'язань підприємства обов'язково проводиться перед складанням річної фінансової звітності.
   
   Згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69, інвентаризація забезпечень полягає в перевірці обгрунтованості залишку вказаних сум на дату інвентаризації, для чого залишок забезпечення на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів не використаної працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденної оплати праці працівників.
   
   3) Відповідно до Закону публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).
   
   Зважаючи на те що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.
   
   Порядок складання фінансової звітності у період переходу на МСФЗ визначається МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", яким керуватимуться підприємства, які вперше застосовують МСФЗ.
   
   Піднятий у зверненні питання розглядається в параграфах Г5 і Г6 додатка Г до МСФЗ 1, з яким можна ознайомитися на веб-сайті Міністерства фінансів України.
   
   Перший заступник Міністра
    А. Мярковский

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам