Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно нормативно-правовых актов, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 26.06.2013 г. N 611

Относительно нормативно-правовых актов, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 26.06.2013 г. N 611   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.08.2013 р. N 31-08420-06-5/25347


   
   Міністерством фінансів України видано наказ від 26.06.2013 р. N 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", яким затверджено такі нормативно-правові акти:
   
   - План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;
   
   - Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ;
   
   - Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ.
   
   Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі - Положення) приведено у відповідність із національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами з метою створення єдиних підходів до класифікації основних засобів.
   
   Наведена у п. 2.1 Положення класифікація необоротних активів застосовується виключно для цілей бухгалтерського обліку, відповідно не застосовується для інших цілей, зокрема для розмежування видатків бюджету на поточні та капітальні.
   
   Для розмежування видатків бюджету на поточні та капітальні при плануванні видатків на придбання і оплату основних засобів та інших необоротних матеріальних активів бюджетним установам слід керуватись Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333 (далі - Інструкція).
   
   Інструкцією для здійснення оплати поточних видатків, оплати послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби, передбачено код економічної класифікації видатків бюджету 2200 "Використання товарів і послуг". Для здійснення капітальних видатків за кодом 3100 "Придбання основного капіталу" передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.
   
   Порядок взяття на облік основних засобів визначається Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком його застосування, відповідно до яких для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів призначено рахунок 10 "Основні засоби".
   
   Отже, бюджетними установами за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2200 "Використання товарів і послуг" здійснюється придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби за рахунком 10 "Основні засоби".
   
   За кодом 3100 "Придбання основного капіталу" здійснюються видатки на придбання або створення власними силами активів, які відповідають вимогам Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку його застосування для взяття на облік як основні засоби і зарахування на рахунок 10 "Основні засоби" та окремих інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам