Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обеспечения авансом работника, который направляется в командировку за границу и возможности приобретения командированным работником за границей товарно-материальных ценностей для предприятия за свой счет с последующим возмещением расходов или путем использования корпоративной пластиковой карточки

Относительно обеспечения авансом работника, который направляется в командировку за границу и возможности приобретения командированным работником за границей товарно-материальных ценностей для предприятия за свой счет с последующим возмещением расходов или путем использования корпоративной пластиковой карточки   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.08.2004 р. № 31-06230-12-21/14001
   
   Щодо забезпечення авансом працівника, який направляється у відрядження за кордон та можливості придбання відрядженим працівником за кордоном товарно-матеріальних цінностей для підприємства за свій рахунок з наступним відшкодуванням витрат або шляхом використання корпоративної пластикової картки

   Міністерство фінансів розглянуло лист щодо можливості виплати підприємством працівникові, який направляється у відрядження за кордон, авансу у гривнях та придбання відрядженим працівником за кордоном товарно-матеріальних цінностей для підприємства і повідомляє таке.
   
   Щодо забезпечення авансом працівника, який направляється у відрядження за кордон
   
   Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження в межах України та за кордон, зобов'язані забезпечити їх коштами (у разі відрядження за кордон - у національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті) як аванс на поточні витрати у розмірах згідно з установленими нормами. Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.
   
   В підпункті 1.2 розділу II "Порядок відрядження за кордон" Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59, визначено, що підприємства, які направляють працівників у відрядження за кордон, зобов'язані забезпечити їх коштами в національній валюті країни, куди відряджаються працівники, або у вільно конвертованій валюті як аванс на поточні витрати у розмірах згідно з установленими нормами та з урахуванням положень підпункту 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". У підпункті 1.3 розділу II цієї Інструкції визначено, що придбання валютних коштів в уповноваженому банку та бухгалтерський облік іноземної валюти здійснюються згідно з вимогами чинного законодавства.
   
   Таким чином, з метою придбання іноземної валюти на відрядження за кордон підприємством, яке не має валютного рахунку, необхідно звернутися до обслуговуючого банку з метою врегулювання зазначеного питання відповідно до законодавства.
   
   Щодо можливості придбання відрядженим працівником за кордоном товарно-матеріальних цінностей для підприємства за свій рахунок з наступним відшкодуванням витрат
   
   Статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" визначено, що у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки.
   
   Щодо можливості придбання відрядженим працівником за кордоном товарно-матеріальних цінностей для підприємства шляхом використання корпоративної пластикової картки
   
   Відповідно до пункту 15.1 статті 15 Закону України від 5 квітня 2001 р. № 2346-III "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням вимог, встановлених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.
   
   Пунктом 4.9 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 р. № 367, передбачено: "Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для оплати зовнішньоторговельних договорів (контрактів), що здійснюються від імені резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів. Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток".
   
   Враховуючи те, що питання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, переміщення іноземної валюти через митний кордон України, а також використання платіжних карток, як для здійснення безготівкових платежів, так і отримання готівки, належать до компетенції Національного банку України, з метою отримання більш детальних роз'яснень необхідно звернутися безпосередньо до Національного банку України.
   
   Заступник Міністра
В. Шаповалов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам