Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отдельных проблемных вопросов реализации функции внутреннего аудита

Относительно отдельных проблемных вопросов реализации функции внутреннего аудита   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.02.2014 р. N 31-07210-04-10/4030

   
   Державній фінансовій інспекції
   
   
Про розгляд листа

   
   Міністерство фінансів розглянуло листа [...] щодо надання роз'яснення стосовно окремих проблемних питань реалізації функції внутрішнього аудиту та повідомляє.
   
   Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Основні вимоги організації і функціонування підрозділів внутрішнього аудиту визначені Бюджетним кодексом України (далі - Кодекс), Порядком утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі - Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 N 1001, та Стандартами внутрішнього аудиту (далі - Стандарти), затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 N 1247.
   
   Відповідно до п. 3 Порядку у центральному органі виконавчої влади для проведення внутрішнього аудиту утворюється як самостійний підрозділ - структурний підрозділ внутрішнього аудиту. За рішенням керівника центрального органу виконавчої влади підрозділи утворюються в його територіальних органах та бюджетних установах в межах штатної чисельності їх працівників.
   
   При цьому згідно із п. п. 2.1 - 3.4 Розділу II Стандартів внутрішній аудит здійснюється незалежно та об'єктивно, організаційна незалежність передбачає пряме підпорядкування та підзвітність підрозділу внутрішнього аудиту керівнику установи, функціональна незалежність передбачає недопущення виконання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту функцій, не пов'язаних із здійсненням внутрішнього аудиту та не визначених у положенні про підрозділ внутрішнього аудиту.
   
   Відповідно до пункту 18 Порядку органи Держфінінспекції здійснюють контроль за станом внутрішнього аудиту шляхом оцінки якості внутрішнього аудиту центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи не частіше ніж один раз на рік.
   
   Предметом оцінки якості внутрішнього аудиту є планування, організація та проведення такого аудиту, моніторинг виконання рекомендацій за результатами його проведення, дотримання посадовими особами підрозділів вимог Стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань.
   
   За результатами оцінки якості внутрішнього аудиту, Держфінінспекція надає керівникові центрального органу виконавчої влади рекомендації щодо його удосконалення та усунення недоліків.
   
   При цьому, відповідно до п. 15 Порядку, керівник центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи для проведення на належному рівні внутрішнього аудиту забезпечує, у тому числі здійснення заходів щодо усунення виявлених Держфінінспекцією порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту.
   
   Крім того, повноваження Держфінінспекції щодо здійснення державного фінансового контролю визначені статтею 113 Кодексу, Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та Положенням про Державну фінансову інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 23.04.2011 N 499.
   
   Разом з тим, поняття порушення бюджетного законодавства та перелік таких порушень визначено статтею 116 Кодексу, відповідно до якої порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання.
   
   Статтями 117 та 118 Кодексу визначено заходи впливу за порушення бюджетного законодавства та питання застосування цих заходів впливу, в тому числі повноваження органів державного фінансового контролю.
   
   
   Заступник Міністра
   
В. О. Коцюба

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6121 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам