Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отдельных вопросов финансовой отчетности

Относительно отдельных вопросов финансовой отчетности   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.05.2013 р. N 31-08410-07-29/15861


   
   Міністерство фінансів України на запит щодо окремих питань фінансової звітності повідомляє.
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.
   
   Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.
   
   Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до зазначених органів фінансова звітність подається у складі, визначеному Законом.
   
   Форма фінансової звітності і склад її статей визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73, яким, зокрема, не передбачено відображення у фінансовій звітності податкових різниць. Планується інформацію про податкові різниці розкривати в примітках до фінансової звітності.
   
   Директор Департаменту податкової
   митної політики та методології
   бухгалтерського обліку
   
   М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам