Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения гудвилла в финансовой отчетности

Относительно отражения гудвилла в финансовой отчетности   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.03.2014 р. N 31-08410-07-10/5182

   Міністерство фінансів України <...> розглянуло лист <...> щодо відображення гудвілу в фінансовій звітності та повідомляє.
   
   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" (далі - ПБО-19), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. N 163, визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні.
   
   Згідно з пунктом 4 ПБО-19 гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання.
   
   Форма фінансової звітності і її склад визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (далі - НПБО) 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73. Підходи до розкриття інформації за статтями, зокрема балансу (звіту про фінансовий стан) (форма N 1), наведено в Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. N 433.
   
   У разі наявності, внаслідок минулих подій, у підприємства такого об'єкта обліку, як гудвіл, відповідна інформація відображається у балансі (звіті про фінансовий стан) (форма N 1) підприємства у додатковій статті "Гудвіл" (рядок 1050).
   
   Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх підприємств, визначається згідно з ПБО-19 та відображається в консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан) (форма N 1-к) у рядку 1055 "Гудвіл при консолідації".
   
   Директор Департаменту податкової,
   митної політики, доходів,
   адміністрування платежів та
   методології бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам