Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухгалтерском учете авансовых платежей

Относительно отражения в бухгалтерском учете авансовых платежей   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.12.2012 р. N 31-08410-07/23-10104/7742


   
   Гр. А-у А. А.
   
   
   Міністерство фінансів України щодо відображення у бухгалтерському обліку авансових платежів повідомляє.
   
   Відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, інші податки) ведеться на субрахунку 641 "Розрахунки за податками" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87, у статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 08.10.99 N 237, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
   
   
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам