Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухгалтерском учете отдельных операций по учету облигаций

Относительно отражения в бухгалтерском учете отдельных операций по учету облигаций   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.10.2013 р. N 31-08410-07-27/31749

   
   Міністерство фінансів України на Ваш запит щодо відображення в бухгалтерському обліку окремих операцій з обліку облігацій повідомляє.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 (далі - П(С)БО 13), фінансовий інструмент - це контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання відображається у балансі, якщо підприємство є стороною - укладачем угоди щодо фінансового інструмента.
   
   Фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).
   
   Відповідно до пункту 31 П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу.
   
   Згідно із пунктом 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
   
   Сума амортизації дисконту емітованих облігацій нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає сплаті відповідно до умов випуску облігацій, та відображається у складі інших фінансових витрат з одночасним збільшенням балансової вартості відповідних зобов'язань.
   
   При нарахуванні амортизації на суму дисконту враховуються умови випуску облігацій та строк їх погашення.
   
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам