Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухгалтерском учете прочих доходов субъектов малого предпринимательства

Относительно отражения в бухгалтерском учете прочих доходов субъектов малого предпринимательства   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.02.2014 р. N 31-08410-07-10/3951

   
   МФУ відповідно до листа Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики розглянуло лист щодо відображення в бухгалтерському обліку інших доходів суб'єктів малого підприємництва та повідомляє.
   
   Суб'єкти підприємницької діяльності застосовують План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом МФУ від 25.02.2000 р. N 39 (у редакції наказу МФУ від 24.01.2011 р. N 25, із змінами), яке встановлює зміст і форми Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва і Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та порядок заповнення їх статей. Зокрема, у статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. У статті "Інші доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
   
   Таким чином, відповідно до зазначеного Плану рахунків на рахунку 74 "Інші доходи" узагальнюється інформація про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та про інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам