Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухучете оприходования приобретенных малоценных и быстроизнашиваемых предметов

Относительно отражения в бухучете оприходования приобретенных малоценных и быстроизнашиваемых предметов   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.04.2015 р. N 31-11420-07-10/13211
   
   Щодо відображення у бухобліку оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів

   Згідно з пунктом 4 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 (далі - Стандарт 123), придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.
   
   Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
   
   • суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита;
   
   • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
   
   • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
   
   • інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів (п. 8 розділу II Стандарту 123).
   
   Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів у разі оплати після їх отримання, якщо сума податку на додану вартість не відшкодовується суб'єктам державного сектору, відображається за дебетом субрахунка 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації" та кредитом субрахунка 675 "Розрахунки з іншими кредиторами", водночас проводиться другий запис за дебетом субрахунка 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредитом субрахунка 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами".
   
   У разі якщо сума податку на додану вартість відшкодовується суб'єктам державного сектору, оприбуткування зазначених предметів відображається (вартість без податку на додану вартість) за дебетом субрахунка 221 "Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації" та кредитом субрахунка 675 "Розрахунки з іншими кредиторами", водночас провадиться другий запис за дебетом субрахунка 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" та кредитом субрахунка 411 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами", сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунка 641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет" та кредитом субрахунка 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам