Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно подготовки бюджетных запросов в проект государственного бюджета на 2015 год и проекта прогноза государственного бюджета на 2016-2017 годы

Относительно подготовки бюджетных запросов в проект государственного бюджета на 2015 год и проекта прогноза государственного бюджета на 2016-2017 годы   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.07.2014 р. № 31-04110-09-5/17094
   
   Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2016-2017 роки

   
   Міністерство фінансів відповідно до статей 21 та 34 Бюджетного кодексу України, з метою складання проекту державного бюджету на 2015 рік і проекту прогнозу державного бюджету на 2016–2017 роки доводить граничні показники видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2015 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2016–2017 роки та лист щодо формування бюджетних запитів.
   
   Граничні обсяги видатків та надання кредитів на 2015 рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків і надання кредитів з державного бюджету на 2016–2017 роки розраховані на основі положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження КМУ від 16.04.2014 № 365-р), протоколу наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра 26 травня 2014 року, щодо шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з розробленням проекту Державного бюджету України на 2015 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2016 і 2017 роки.
   
   Показники проекту державного бюджету на 2015 рік та індикативні прогнозні показники на 2016-2017 роки можуть бути скореговані з урахуванням можливих змін до Конституції України, що передбачатиме децентралізацію владних повноважень, Податкового та Бюджетного кодексів України (Указ Президента України від 13.04.2014 № 399/2014, Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік від 16.04.2014 № 365-р), а також з урахуванням рішень, які будуть прийняті за результатами домовленостей, досягнутих з Міжнародним валютним фондом стосовно уточнення основних прогнозних макропоказників на 2015 рік та середньострокову перспективу.
   
   І. При розробці граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2015 рік враховувались поточні тенденції та прогнози на наступний рік щодо розвитку світової економіки та України зокрема.
   
   В середньостроковій перспективі Уряди країн намагаються зменшити свої дефіцити до економічно безпечного рівня - 3% ВВП відповідно до Маастрихтських критеріїв.
   
   За оцінками МВФ, бюджетні дефіцити країн світу у 2015-2017 роках скорочуватимуться, зокрема: у Японії з 6,4% до 5,2% ВВП, у США з 5,6% до 5,4% ВВП, в цілому у Європейському Союзі з 2,2% до 1,0% ВВП, у тому числі у Іспанії з 4,8% до 2,9% ВВП, у Словенії з 4,1% до 3,6% ВВП, у Великобританії з 4,1% до 1,5% ВВП, у Ірландії з 3,0% до 1,7% ВВП, у Франції з 3,0% до 1,3% ВВП, у Греції з 1,9% до 0,7% ВВП.
   
   Для забезпечення досягнення рівнів дефіцитів у запланованих межах у 2014-2017 роках більшість країн вимушена проводити жорстку бюджетну політику щодо скорочення видатків бюджету, у тому числі і соціальних, а також підвищення податкового навантаження на економіку.
   
   Так, у Франції задля скорочення дефіциту у 2014-2017 роках уряд збільшуватиме податкове навантаження, посилюватиметься боротьба з шахрайством, ухиленням від сплати податків і буде збільшено надходження до пенсійного фонду.
   
   Бюджет на 2014 рік передбачає значне скорочення витрат на 15 млрд. євро. Крім того, заплановано підвищення податку на додану вартість. Скорочення дефіциту досягатиметься шляхом проведення структурних реформ, які сприятимуть економічному зростанню та збільшенню рівня зайнятості населення.
   
   План фінансової стабілізації на 2014-2017 роки пропонує провести економію видатків у сумі 50 млрд. євро до 2017 року з тим, щоб привести показник дефіциту бюджету у відповідність із загальноєвропейською нормою у 3 відсотка ВВП у 2015 році.
   
   Економію коштів передбачається проводити за рахунок скорочення видатків на:
   
   утримання центрального апарату держави – 18 млрд. євро;
   
   систему соціального захисту та підтримки населення – 11 млрд. євро;
   
   систему медичного страхування – 10 млрд. євро;
   
   місцеві бюджети (муніципалітети, департаменти, регіони) – 11 млрд. євро.
   
   В 2014 році пропонується провести додаткове скорочення видатків на загальну суму 4 млрд. євро, в тому числі:
   
   1,6 млрд. євро – на утримання центрального апарату держави;
   
   2,0 млрд. євро – в системах соціального захисту та медичного страхування;
   
   0,5 млрд. євро – на операторах державних послуг.
   
   За рахунок уведення додаткових податків для домашніх господарств та підприємств планується отримати 3 млрд. євро. Зокрема, оподаткування 10 %-вої надбавки до пенсії для французів, що мають троє і більше дітей дозволить отримати 1,2 млрд. євро додатково.
   
   У Іспанії бюджетний план на 2014-2017 передбачає скорочення питомої ваги державних витрат у ВВП з 44,4% у 2014 році до 40,1% у 2017 році.
   
   У середньостроковій перспективі продовжуватимуть скорочуватися виплати по безробіттю та деякі інші соціальні виплати. Здійснюватиметься пенсійна реформа, реформа ринку праці, вводитимуться нові спеціальні та екологічні податки.
   
   У Німеччині бюджет на 2014 рік передбачає скорочення витрат і побудову збалансованого бюджету – очікується, що з 2015 німецький бюджет стане збалансованим.
   
   Влада має намір скоротити витрати бюджету на 2015 рік більш ніж на 5 млрд. євро, а саме на охорону здоров'я, на соціальну сферу, на захист навколишнього середовища.
   
   У США у проекті бюджету на 2015 рік передбачається скорочувати податкові пільги для великих корпорацій, збільшувати оподаткування заможніх верств та пом’якшувати податкове навантаження для громадян з низьким рівнем доходу. Відміна податкових преференцій для заможніх верств та корпорацій дасть змогу залучити до бюджету близько 60 млрд. дол. США, зокрема хедж-фонди і фонди прямих інвестицій "private equity" відноситимуть свої відсотки від прибутку не до приросту капіталу, а до податку від звичайного прибутку компанії.
   
   У середньостроковій перспективі досягнення зниження федерального дефіциту бюджету досягатиметься за рахунок зменшення федеральних видатків, а решту - завдяки реформі оподаткування й економії витрат на обслуговування державного боргу. Зокрема, від реалізації реформи охорони здоров'я додаткові надходження до федерального бюджету мають скласти до 2019 року - 409,2 млрд. дол., в тому числі: від скасування пільг зі сплати внесків на медичне страхування - 210,2 млрд. дол.; від підвищення акцизів на медичне страхування - 32,0 млрд. дол.; від акцизу на виробників та імпортерів медичного обладнання - 20,0 млрд. доларів.
   
   У період до 2017 року у США пропонується збільшити обсяг інвестицій в інфраструктуру, знизити соціальні витрати і підняти податки. Так, особи, які заробляють за рік 1 млн. дол. США і більше, будуть сплачувати податок на багатство у розмірі 30 відсотків після відрахувань на благодійність і сплати прибуткового податку.
   
   У Великобританії Урядом прогнозується збалансування бюджету у 2018-2019 роках, при очікуваному дефіциті бюджету у 2014 році у 5,3% ВВП. Задля досягнення цього у поточному році та середньостроковій перспективі здійснюватимуться:
   
   - поступове скорочення державних витрат та позик для забезпечення економічної стабільності. Передбачається, зокрема, забезпечити щорічний обсяг економії бюджетних коштів в обсязі 1 млрд. фунтів стерлінгів за рахунок скорочення фінансування державних установ;
   
   - реформування пенсійної політики країни через впровадження нової формули, прив’язаної до середньої тривалості життя у Великій Британії. Таким чином, пенсійний вік буде поступово збільшено до 69 років, що дозволить скоротити державні витрати на 400 млрд. фунтів стерлінгів;
   
   - скорочення бюджетного дефіциту за рахунок забезпечення збалансованої податкової політики. Досягнення цієї мети планується через посилення контролю за випадками ухилення від сплати податків;
   
   - забезпечення контролю за фінансовою дисципліною за рахунок активізації боротьби з шахрайством та помилками у системах соціальних виплат. Від реалізації цих заходів очікується додатковий прибуток до бюджету обсягом 9 млрд. фунтів стерлінгів протягом наступних п’яти років.
   
   У Італії Урядовий план на 2015-2016 роки передбачає скорочення видатків бюджету на 26 млрд. євро. У середньостроковій перспективі продовжуватиметься пенсійна реформа, яка передбачає підвищення з 2018 року пенсійного віку для жінок до 66 років.
   
   У Чехії державний бюджет на 2015 рік базується на скороченні адміністративних витрат і зростанні інвестицій, в першу чергу, в транспортну інфраструктуру і утеплення будівель. Дефіцит бюджету планується скоротити на 12 млрд. крон до 100 мільярдів крон (3,7 млрд. євро), що не виходитиме за рамки 3% дефіциту державних фінансів.
   
   У Португалії задля досягнення цільового показника дефіциту бюджету у 4 відсотки ВВП у 2014 році та дотримання загальноєвропейської норми з 2015 року Уряд планує у 2015 році скоротити бюджетні видатки на 1,4 млрд. євро (близько 0,8 відсотка ВВП). Економію передбачається здійснити за рахунок скорочення видатків на утримання центральних апаратів міністерств, скорочення кількості зайнятих у державному секторі економіки, а також підвищити податки на капітал і предмети розкоші, ввести нові податки на фінансові операції.
   
   При розрахунках граничних обсягів видатків та надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку, визначені в проекті Основних напрямах бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р):
   
   валовий внутрішній продукт номінальний (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 1 686,5 млрд. гривень;
   
   валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання (за міжнародним стандартом системи національних рахунків 1993 року) — 101,7 відсотка;
   
   індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 105,4 відсотка;
   
   індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 107,3 відсотка;
   
   рівень безробіття населення віком 15 — 70 років за методологією Міжнародної організації праці — 7,8 відсотка.
   
   Основні прогнозні макропоказники є попередньо орієнтовною оцінкою розвитку економіки, можуть бути уточнені після оперативних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації у 2014 році і прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо прогнозу макроекономічних показників на 2015 рік та враховані під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2015 рік.
   
   Дохідна частина бюджету на 2015 рік розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, а також з урахуванням норм Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу", прийнятого Верховною Радою України 4 липня 2014 року.
   
   Проте на даний час Міністерством фінансів створено 9 робочих груп з метою удосконалення податкового законодавства, за результатами роботи яких будуть напрацьовані законодавчі зміни, в разі прийняття яких показники дохідної частини бюджету можуть уточнитися.
   
   На загальний обсяг прогнозу доходів та основних податків суттєвий вплив мають макроекономічні показники, зокрема фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.
   
   Таким чином, після прийняття Кабінетом Міністрів рішення щодо прогнозу основних макропоказників на 2015 рік, показники бюджету можуть бути уточнені.
   
   На виконання Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік та з метою зменшення дефіцитності бюджету та зменшення боргового тягару у 2015 році, передбачається зниження дефіциту державного бюджету до 3 % ВВП (у 2014 році – 4,5 % ВВП) у межах маяка Міжнародного валютного фонду.
   
   Виважена політика Уряду щодо управління державним боргом забезпечить задоволення потреб держави у позикових ресурсах шляхом фінансування державного бюджету за мінімально можливої вартості обслуговування державного боргу з урахуванням ризиків. При цьому значну увагу буде приділено подальшому розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів за рахунок широкого спектру боргових інструментів.
   
   Протягом 2015 року, враховуючи складну ситуацію на зовнішніх фінансових ринках, урядом здійснюватиметься комплекс заходів, спрямований на залучення позикових коштів від міжнародних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний, а також Європейської Комісії тощо.
   
   Також складовими державної боргової політики будуть заходи щодо запобігання виникнення пікових навантажень на державний бюджет та підвищення рівня ліквідності державних боргових цінних паперів, що дасть змогу підвищити попит на них з боку інвесторів.
   
   З урахуванням наближення порогового значення граничного безпечного рівня державного та гарантованого боргу до ВВП доцільним є утримання від надання державних гарантій та збільшення гарантованого державою боргу.
   
   З метою збалансування бюджету, скорочення його дефіциту та упорядкування сфери державних видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2015 рік, головні розпорядники бюджетних коштів повинні здійснити заходи щодо проведення дієвих реформ в усіх галузях економіки та сферах діяльності з максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік (розпорядження КМУ від 16.04.2014 № 365-р), досвіду проведення реформ у зарубіжних країнах, спрямованих на економію коштів державного бюджету України та зменшення його дефіциту, зокрема щодо:
   
   забезпечення оптимізації витрат головних розпорядників коштів державного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;
   
   недопущення включення до проекту бюджету на 2015 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.
   
   При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2015 рік враховано проти базових показників бюджету 2014 року таке.
   
   1. Проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік, схваленим Кабінетом Міністрів(розпорядження від 16 квітня 2014 року № 385-р), одним з основних завдань бюджетної політики визначено встановлення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з урахуванням реального стану розвитку економіки та фінансових можливостей бюджету, що забезпечить їх зростання не нижче індексу споживчих цін.
   
   Таким чином, враховуючи прогнозний індекс споживчих цін на 2015 рік у розмірі 105,4 % грудень до грудня, мінімальну заробітну плату у 2015 році пропонується встановити у розмірах: з 1 січня – 1 257 гривень; з 1 грудня – 1 284 гривні.
   
   Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою, що склався у поточному році.
   
   Разом з тим, враховуючи абзац п’ятий пункту 2 Протоколу наради у Прем`єр-міністра України від 26 травня 2014 року, таке підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС має бути забезпечено в межах фонду оплати праці, визначеного на рівні поточного року.
   
   У зв’язку з цим головні розпорядники мають вжити заходів щодо проведення структурних реформ у галузях, здійснити аналіз галузей з високим рівнем зайнятості, забезпечивши упорядкування чисельності працюючих (з урахуванням досягнення ефективного функціонально-кількісного складу працюючих та навантаження, зниження рівня зайнятості через природне вивільнення кадрів) та оптимальний взаємозв'язок рівня оплати праці працівників з рівнем їх підготовки і кваліфікації, складністю та якістю праці тощо.
   
   2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2015 рік розрахований з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2015 рік, визначеного у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік.
   
   У 2015 році прожитковий мінімум становитиме в середньому на одну особу з 1 січня 2015 року 1 214 гривні, з 1 грудня – 1 240 гривень, а для основних соціальних та демографічних груп населення:
   
   для дітей віком до 6 років з 1 січня 2015 року – 1 065 гривень, з 1 грудня – 1 088 гривень;
   
   для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2015 року – 1 327 гривень, з 1 грудня – 1 356 гривень;
   
   для працездатних осіб з 1 січня 2015 року – 1 257 гривень, з 1 грудня – 1 284 гривні;
   
   для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2015 року – 979 гривні, з 1 грудня – 1 000 гривень.
   
   Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні гарантії" є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у наступному році підвищуватимуться розміри пенсій, державних допомог.
   
   3. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) передбачено в обсягах не вище, ніж у 2014 році, відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 протоколу наради у Прем’єр-міністра України 26 травня 2014 року (від 04.06.2014 № 20923/0/1-14).
   
   При цьому, головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно вжити заходи щодо здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію споживання енергоносіїв, але не менше, ніж на 10 %, забезпечення повних розрахунків за енергоносії в повному обсязі в межах доведених бюджетних призначень.
   
   4. Обсяг видатків на забезпечення діяльності органів державної влади та інших державних органів визначено з урахуванням:
   
   скорочення граничної чисельності працівників цих органів, зокрема відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, від 25.03.14 № 91 та відповідних указів Президента України (у 2014 році скорочення чисельності враховувалось в розрахунку на п’ять місяців, у граничному обсязі на 2015 рік скорочення передбачено з розрахунку на рік);
   
   виключення видатків на забезпечення діяльності органів, що утворені на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які повинні здійснюватися з місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим;
   
   виключення видатків на забезпечення діяльності Міністерства промислової політики, враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2014 № 94 вказане міністерство реорганізовано;
   
   врахування Мінрегіону видатків на забезпечення діяльності новоутвореної Державної служби з питань електронного урядування шляхом перерозподілу передбаченого у 2014 році обсягу видатків Держінформнауки;
   
   ініційованих законодавчих змін, які передбачають уточнення норм або перенесення термінів набрання чинності законів, які не забезпечені фінансуванням із бюджету, зокрема, Законів України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про безоплатну правову допомогу".
   
   При розподілі граничних обсягів видатків головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечувати неухильне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 та враховувати зміни до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету у зв’язку з проведенням реорганізації, ліквідації або зміни статусу головних розпорядників бюджетних коштів (відповідальних виконавців) відповідно до указів Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, положень Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм (від 06.04.2011 № 292)та інших нормативно-правових актів.
   
   Зокрема, планується уточнити перелік головних розпорядників бюджетних коштів, виходячи із змін до статті 22 Бюджетного кодексу (реєстр. № 4160), відповідно до протоколу наради у Прем’єр-міністра 17 червня 2014 року (доручення Кабінету Міністрів від 26.06.2014 № 23260/0/1-14), засідання Кабінету Міністрів 4 червня 2014 року (пункт 9 частина 2 протоколу № 34), постанови Кабінету Міністрів від 21.05.2014 № 160 та указу Президента України від 17.01.2014 № 12.
   
   Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування фінансових зобов’язань держави та узгодження їх з реальними можливостями державного бюджету, зокрема:
   
   при підготовці інформації (у розрізі окремих організацій) щодо мінімально необхідної потреби у коштах на виконання фінансових зобов’язань із сплати внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна, необхідно керуватися вимогами доручення Прем’єр-міністра України А. П. Яценюка від 14.04.2014 № 12056/1/1-14 щодо оптимізації суми внесків, їх скорочення та/або відтермінування;
   
   при здійсненні розрахунків потреби у коштах на забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України враховувати лише потребу у видатках невідкладного характеру, мінімізувати витрати на оренду приміщень та комунальні послуги, зокрема, шляхом відмови від оренди житлових приміщень підвищеної комфортності (у тому числі оренди приміщень для резиденцій керівників);
   
   забезпечити врахування ряду запобіжних заходів з урегулювання питання недопущення збільшення видатків на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, зокрема, заходів, що мали бути напрацьовані Міністерством юстиції з мінімізації кількості звернень до закордонних юрисдикційних органів (у тому до Європейського суду з прав людини) та із забезпечення належного захисту інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України.
   
   5. При розрахунку граничних обсягів видатки на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та здійснення їх методичного забезпечення, підпорядкованих Міністерству культури, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству доходів і зборів України, враховані Міністерству освіти і науки.
   
   6. Головні розпорядники бюджетних коштів разом з бюджетним запитом в обов’язковому порядку повинні подати до Міністерства фінансів перелік інвестиційних програм (проектів) та пропозиції щодо бюджетних програмам, за якими пропонується їх реалізовувати, сформованих відповідно до показників, включених до бюджетних запитів (згідно з додатком № 6).
   
   Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу, показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів), включаються до бюджетних запитів у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів).
   
   Включення до бюджетних запитів відповідних показників має знайти своє відображення у показниках результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету, а також результативних показниках за відповідними бюджетними програмами.
   
   Під час складання бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів повинні звернути увагу на пріоритетність передбачення бюджетних коштів для продовження інвестиційних програм (проектів), реалізація яких здійснюється за рахунок бюджетних призначень, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (зі змінами), з урахуванням необхідності поетапного їх завершення та введення в дію відповідних об’єктів, як це передбачено статтею 21 Бюджетного кодексу.
   
   Пропозиції щодо інвестиційних програм (проектів), реалізація яких передбачається із наданням державної підтримки у плановому та прогнозних роках, можуть бути включені до бюджетних запитів, виключно після державної реєстрації таких інвестиційних програм (проектів) та оцінки їх економічної ефективності, відповідно до статті 121 Закону України "Про інвестиційну діяльність".
   
   7. Головним розпорядникам бюджетних коштів необхідно:
   
   вдосконалити систему оцінки ефективності бюджетних програм на основі Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 та врахувати результати такої оцінки при підготовці проекту державного бюджету на 2015 рік;
   
   упорядкувати структуру та назви бюджетних програм виходячи з необхідності підвищення якості реалізації таких програм та досягнення їх кінцевої мети відповідно до положень Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 292 "Питання оптимізації кількості бюджетних програм" та звіту технічної місії Міжнародного валютного фонду щодо раціоналізації видатків.
   
   8. Головні розпорядники бюджетних коштів мають забезпечити скорочення обсягів державного замовлення на підготовку кадрів для державних потреб не менш як на 10 відсотків за денною формою навчання.
   
   9. Відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів, Основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік, головні розпорядники бюджетних коштів повинні здійснити заходи щодо проведення дієвих реформ в усіх галузях економіки та сферах діяльності, зокрема щодо:
   
   урегулювання питань формування державного замовлення у сферах телебачення, радіомовлення (виробництво, трансляція) і кінематографії;
   
   посилення відповідальності виконавців наукових досліджень та науково-технічних розробок за порушення бюджетного законодавства під час використання бюджетних коштів;
   
   удосконалення механізму державної підтримки державних вугледобувних підприємств з урахуванням міжнародного досвіду;
   
   прийняття національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року та національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 року;
   
   підвищення рівня раціонального використання водних ресурсів та ефективності водокористування шляхом приведення вартості послуги з подачі води у відповідність з економічно обґрунтованою.
   
   10. Реалізація пріоритетних державних цільових програм здійснюватиметься в межах видатків Державного бюджету України на 2015 рік з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, та підготовка в місячний строк проектів про внесення змін до державних цільових програм щодо уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей державного бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки. (пункт 16 постанови Кабінету Міністрів від 1.03.2014 № 65).
   
   Відповідно до статті 18 Закону України "Про державні цільові програми" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України веде облік державних цільових програм.
   
   Таким чином, головним розпорядникам необхідно погодити з Мінекономрозвитку перелік та обсяг видатків на виконання державних (цільових) програм (пункт 10 Форми 2015-2 бюджетного запиту) в межах граничних обсягів видатків та з урахуванням вимог цього листа та надати уточнену інформацію Мінфіну одночасно з поданням бюджетних запитів.
   
   11. Головні розпорядники коштів, яким плануються видатки на науку, в 3-денний термін з дня отримання граничних обсягів подають до Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України проекти тематичних планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із зазначенням обсягів по кожній роботі (в межах граничного обсягу).
   
   Міністерство освіти і науки України забезпечує погодження переліку та обсягу видатків на виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
   
   Експертиза тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук.
   
   Разом з бюджетними запитами головні розпорядники коштів, яким плануються видатки на науку, подають листи Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України про погодження переліку та обсягу видатків на виконання відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
   
   12. При розподілі граничного обсягу загального фонду державного бюджету на 2015 рік прогнозу державного бюджету на 2016-2017 роки головним розпорядникам бюджетних коштів не дозволяється змінювати видатки, що виділені окремими рядками у додатку № 1 до цього листа, зокрема:
   
   зменшувати видатки на окремі бюджетні програми, визначені у додатку № 1 до цього листа;
   
   змінювати обсяги видатків, доведені Міністерством фінансів за бюджетними програмами "Керівництво та управління", у тому числі обсяги видатків за вказаними програмами на оплату праці;
   
   за наявності законодавчих підстав перерозподіл видатків може здійснюватися за погодженням з відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
   
   Капітальні видатки не враховано у граничних обсягах видатків і надання кредитів проекту державного бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показниках обсягів видатків та надання кредитів прогнозу державного бюджету на 2016 та 2017 роки за загальним фондом.
   
   При цьому необхідно зазначити, що планування капітальних видатків у 2015 році буде здійснюватися в межах можливостей балансу проекту Державного бюджету України на 2015 рік та прогнозу на 2016–2017 роки.
   
   Крім того, враховуючи обмежений ресурс проекту державного бюджету на 2015 рік, негативний вплив нестабільної ситуації у східних областях України та необхідність покращення управління капітальними видатками передбачається централізувати капітальні видатки за окремою бюджетною програмою.
   
   Після подання в установленому порядку головними розпорядниками бюджетних запитів на 2015 рік запити на капітальні видатки будуть проаналізовані в процесі узгодження показників проекту бюджету на 2015 рік до подання на розгляд Кабінету Міністрів України виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреб з урахуванням визначення єдиних підходів та чітких і прозорих критеріїв розподілу на підставі інформації, поданої за формою згідно з додатком № 4 до цього листа.
   
   ІІ. Розрахунок індикативних прогнозних показників видатків та кредитування на 2016 і 2017 роки, згідно з абзацом восьмим пункту 2 протоколу наради, що відбулася 26 травня 2014 року під головуванням Прем’єр-міністра України Яценюка А. П., здійснений виключно в межах можливостей ресурсної частини бюджету в умовах чинного законодавства. Враховуючи прогнозні показники доходів, фінансування та повернення кредитів до державного бюджету, індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів визначаються на рівні, що не перевищує граничні обсяги видатків на 2015 рік, з урахуванням обсягів, передбачених чинними нормативно-правовими актами.
   
   Стрімке зростання дефіциту державного бюджету України у 2011-2013 роках призвело до накопичення державного боргу та необхідності збільшення видатків державного бюджету на його обслуговування. Вказане вимагає вжиття невідкладних заходів щодо скорочення дефіциту державного бюджету.
   
   З метою зменшення темпів зростання загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу, подальшого зростання боргового навантаження на економіку у середньостроковій перспективі планується скорочення дефіциту державного бюджету з 3 % ВВП у 2015 році до близько 2 % ВВП у 2016 році та близько 1 % ВВП - у 2017 році.
   
   При здійсненні розрахунку індикативних прогнозних показників видатків та надання кредитів державного бюджету на 2016 і 2017 роки за загальним фондом слід враховувати наступне:
   
   1. Макропоказники, подані листом Мінекономрозвитку від 30.05.2014 № 3003-01/17577-01 на розгляд Кабінету Міністрів України у проекті Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки.
   
   2. Прогнозний розмір прожиткового мінімуму на 2016 і 2017 роки, визначений з урахуванням прогнозних індексів споживчих цін на 2016 і 2017 роки - 104,5 % і 104 % відповідно.
   
   3. Розмір мінімальної заробітної плати на 2016 і 2017 роки планується встановити на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС планується визначити з урахуванням збереження грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою.
   
   ІІІ. При заповненні бюджетних запитів на планов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам