Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка списания запасов

Относительно порядка списания запасов   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.11.2013 р. N 31-08400-02-27/32154
   
   Щодо порядку списання запасів

   
   Міністерство фінансів України розглянуло Ваш запит <...> щодо порядку списання запасів бюджетними установами та повідомляє.
   
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
   
   Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
   
   Бухгалтерський облік запасів ведеться відповідно до Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 р. N 125 (далі - Інструкція).
   
   Відповідно до пункту 43 Інструкції відпуск запасів у використання, виробництво, продаж або інше вибуття здійснюється за балансовою вартістю або за методом середньозваженої собівартості.
   
   Згідно з пунктом 44 Інструкції середньозважена собівартість визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді запасів.
   
   Метод середньозваженої собівартості застосовується у разі наявності в установі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами. Обчислюється на періодичній основі або при отриманні кожної партії запасів.
   
   Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 р. N 611 (далі - План рахунків).
   
   Так, для узагальнення інформації про наявність і рух запасів, що належать установі, призначені рахунки класу 2 "Запаси" Плану рахунків.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку операцій списання запасів, зокрема придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством, здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків (далі - Типова кореспонденція).
   
   Згідно з вимогами пункту 2.17 Типової кореспонденції на суму зменшення балансової вартості запасів, придбаних у минулих роках, які відчужуються, зменшується результат виконання кошторису за загальним або спеціальним фондом.
   
   
   Перший заступник Міністра
   
А. Мярковський

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам