Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно постановления КМУ от 16.09.2015 № 724 «Об использовании в системе управления рисками ориентировочных показателей таможенной стоимости товаров»

Относительно постановления КМУ от 16.09.2015 № 724 «Об использовании в системе управления рисками ориентировочных показателей таможенной стоимости товаров»   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.11.2015 р. № 31-11320-02-2/33953
   
Верховна Рада України
   Комітет з питань
   податкової та митної політики
   
   Кабінет Міністрів України

   Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 42320/1/1-15 розглянуло лист Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 08.10.2015 № 04-27/9-1655 щодо постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 724 «Про використання у системі управління ризиками орієнтовних показників митної вартості товарів» (далі — постанова) та повідомляє.
   
   Постановою запроваджено використання орієнтовних показників митної вартості товарів виключно для аналізу ризиків в системі управління ризиками, яка використовується Державною фіскальною службою України.
   
   Використання системи управління ризиками здійснюється відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур.
   
   Відповідно до міжнародних норм та стандартів система управління ризиками застосовується для здійснення вибіркового контролю, який базується на аналізі та оцінці ризиків (стаття 320 Митного кодексу України).
   
   Основним інструментом для здійснення автоматизованого аналізу та оцінки ризиків є автоматизована система аналізу та управління ризиками (далі — АСАУР).
   
   АСАУР — це програмно-інформаційний комплекс, який базується на системі засобів оцінки ймовірності недотримання законодавства, у тому числі при визначенні митної вартості товарів, та використовується при аналізі електронної версії митної декларації.
   
   Генерування профілів ризику АСАУР щодо контролю митної вартості товарів обумовлено, зокрема, кодом товару згідно УКТЗЕД, орієнтовними показниками митної вартості (встановленням їх критичного рівня), а також може залежати від інших індикаторів ризику, таких як переміщення товарів з використанням офшорних зон, перше митне оформлення певного товару з певних країн відправлення, оформлення товарів учасниками ЗЕД, що були взяті на облік менше року, тощо.
   
   Слід зазначити, спрацювання зазначених вище профілів ризику є підставою для поглибленого вивчення документів та відомостей, зазначених у них, та обставин зовнішньоекономічної операції, але не може бути підставою для відмови в оформленні товару за самостійно заявленою митною вартістю.
   
   При цьому, порядок та методи визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлені розділом III Митного кодексу України і базуються на положення статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі і Угоди про застосування статті VII ГАТТ.
   
   Таким чином, Постанова не суперечить міжнародним договорам, а також зобов'язанням взятим на себе Україною в рамках Світової організації торгівлі, а також не містить нових правових норм, що регулюють процедуру контролю за правильністю визначення митної вартості та не запроваджує будь-яких мінімальних, фіксованих або індикативних цін на імпорт товарів в Україну.
   
   Крім того, з метою вироблення та забезпечення єдиного підходу до організації роботи з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, підвищення рівня відповідальності керівництва підрозділів митного оформлення за результатами прийнятих рішень під час здійснення процедури контролю за правильністю визначення митної вартості товарів Державною фіскальною службою України наказом від 11.09.2015 № 689 затверджено Методичні рекомендації.
   
   Методичні рекомендації за загальноприйнятим правилом містять інформацію рекомендаційного характеру та регламентують певний порядок виконання відповідних формальностей. Це набір та послідовність дій, вироблених на основі позитивного досвіду, необхідних для успішного виконання роботи.
   
   Завдання будь-яких методичних рекомендацій — запропонувати найбільш ефективні варіанти дій стосовно певного виду діяльності, які можуть змінюватися залежно від конкретних обставин, а тому вони не можуть бути обов'язковими до виконання.
   
   Відповідно до підпункту 7 пункту 5 Положення про Державну фіскальну службу Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ДФС з метою організації своєї діяльності, зокрема, надає територіальним органам ДФС методичну і практичну допомогу в організації роботи.
   
   Разом з тим, за інформацією ДФС, копію наказу від 11.09.2015 № 689 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи посадових осіб органів доходів і зборів з аналізу, виявлення та оцінки ризиків при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України» направлено до Міністерства юстиції України для проведення перевірки щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
   
   Заступник Міністра
О. Макеєва

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам